З В І Т

про виконану роботу Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики за пяту сесію восьмого скликання (вересень 2016 р. – січень 2017 р.)

 

        

         Протягом пятої сесії восьмого скликання Комітет провів 9 засідань, на яких розглянуто 44 питання, в тому числі 25 - по контролю за виконанням законів  і постанов. На розгляд Верховної Ради подано 11 питань з висновками Комітету та подано 9 попередніх висновків на законопроекти до головних комітетів. Опрацьовано 727 листів та проведено 9 конференцій, семінарів, «круглих столів».

         Наслідком цього стало введення в дію таких законів та постанов:  

Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги) (реєстр. № 3504 від 23.11.2015 р.), № 1663 – УІІІ від 06.10.2016 р.;

Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною Радою (реєстраційний № 4815 від 15.06.2016 р.), № 1715 від 01.11.2016 р.;

Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту (реєстраційний № 5114 від 13.09.2016 р.), № 1780-УІІІ від 08.12.2016 р.

Закон України про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги) (реєстр. № 3504 від 23.11.2015 р.), № 1663 – УІІІ від 06.10.2016 р. пропонує внести зміни до закону України «Про телебачення і радіомовлення» у частині особливостей розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги.

Положеннями закону пропонується уточнення визначення «універсальна програмна послуга», вводиться новий термін «приватні телерадіоорганізації».

До того ж, законодавчо визначається порядок виключення програми (програм) приватної телерадіоорганізації зі складу універсальної програмної послуги. Зокрема, виключення приватної телерадіоорганізації з універсальної програмної послуги за заявою приватної телерадіоорганізації можливе лише для міст, населення яких становить 50 000 і більше осіб. Також передбачаються норми, які мають забезпечити дотримання відповідних  умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги.

Закон України про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною Радою (реєстраційний № 4815 від 15.06.2016 р.), № 1715 від 01.11.2016 р. прийнято з метою забезпечення дієвого механізму здійснення нагляду у сфері телебачення і радіомовлення, забезпечення можливості своєчасного реагування на порушення положень Закону,  а також для ефективного здійснення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення передбачених законодавством повноважень.

Так, Закон пропонує:

Створення чіткої процедури визначення розміру штрафних санкцій та їх застосування Національною радою.

Розрахунок розмірів штрафів пропонується здійснювати відповідно до нарахованого розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про накладення штрафу.

Передбачається можливість безпосереднього накладання штрафних санкцій за порушення положень Закону, з метою уникнення негативних наслідків для суспільства та держави.

Законом встановлюється можливість застосування Національною радою штрафних санкцій незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження;

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту (реєстраційний № 5114 від 13.09.2016 р.), № 1780-УІІІ від 08.12.2016 р. пропонує запровадження механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

З цією метою Закон України пропонує внести зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» в частині:

1) заборони використання друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції для:

закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України;

пропаганди війни, насильства та жорстокості;

розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;

пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;

популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;

2) надання центральному  органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, повноважень щодо прийняття рішення на підставі висновків експертної ради про віднесення видавничої продукції, що  має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, до такої, яка заборонена до розповсюдження на території України, та накладення адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу до розповсюджувачів такої продукції з подальшим її вилученням з обігу;

3) запровадження процедури видачі дозвільного документу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Водночас слід визнати, що не все із запланованого вдалося Комітету втілити в життя. Не завершено створення цілісного законодавства щодо роздержавлення друкованих засобів масової інформації.

 

         Нерозривно із законотворчою роботою Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики активно й цілеспрямовано вів роботу щодо поліпшення якості сучасних інформаційних відносин, розвитку інформаційної сфери і свободи засобів масової інформації.

         Важливі проблеми науково-правового та практичного дослідження перебували в центрі уваги Комітету упродовж пятої  сесії восьмого скликання.

         Комітет постійно співпрацював з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, здійснюючи контроль за її діяльністю.

         Комітет постійно відстежував діяльність Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України щодо відповідності  їхньої діяльності вимогам Конституції та чинних законів України. Керівники державних теле - і радіокомпаній запрошувались на засідання Комітету.

         Всі випадки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів розглядалися на засіданнях Комітету за участі представників органів виконавчої влади, громадських організацій та журналістів:

  07.09.2016 № 51

1. Про ситуацію, яка склалась навколо телеканала «Інтер» 4 вересня 2016 року.

2. Використання українських засобів масової інформації агресором в умовах гібридної війни.

05.10.2016 № 53

Про затримання російськими спецслужбами власного кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка.

16.11.2016 № 57

Про звернення Політичної партії ВО «Батьківщина» до Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України, Української асоціації видавців періодичної преси, Української асоціації зі зв’язків з громадськістю, Міжнародної неурядових організацій «Репортери без кордонів» та «Тransparency International» щодо проведення брудної інформаційної кампанії проти ВО «Батьківщина» та її лідера Юлії Тимошенко.

Про перешкоджання реформуванню редакції комунальної газети «Час Київщини».

Про звернення громадських активістів міста Бучі Київської області щодо використання коштів місцевої громади для фінансування комунальної газети «Бучанські новини» всупереч нормам Закону України «Про висвітлення діяльності органів влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації» та Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

         Комітет постійно працював з Національною спілкою журналістів України, Незалежною медіа профспілкою України, Українською асоціацією видавців періодичної преси різними фондами, громадськими осередками, редакціями газет, теле– та радіокомпаній, численними журналістами. За участі Комітету проведено такі заходи:

1. Комітетські слухання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики на тему:  «Перспективи розвитку мовлення громад в Україні» (у співпраці з Державним комітетом телебачення та радіомовлення України Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Представництвом Європейського Союзу в Україні); 15 вересня 2016 року;

2. Науково-практична конференція «Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці україни: правові аспекти» » (у співпраці з НДІ інформатики і права Національної АПрН України, Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій НТУУ «КПІ»); 6 жовтня 2016 року;

3. Міжнародна конференція «Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності» (організатор – Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики  у співпраці з Адміністрацією Президента України Офісом Ради Європи в Україні, ГО «Інститут масової інформації»); 25 жовтня 2016 року;

4. Круглий стіл «Свобода слова в сучасному інформаційному просторі-2016». Захід проводився за підтримки Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики та Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку рганізатори – Google-Україна та Асоціація «Телекомунікаційна палата України»); 26 жовтня 2016 року;

5. Круглий стіл на тему: «Контент Суспільного мовника: очікування і вимоги» (у співпраці з ГО «Детектор медіа», за підтримки Проекту Ради Європи «Зміцнення свободи медіа і створення системи суспільного мовлення в Україні»); 27 жовтня 2016 року;

6. Круглий стіл на тему: «Публічні консультації в Україні: законодавче нормування» (у співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України); 3 листопада 2016 року;

7. Шоста міжнародна наукова конференцію «Парламентські читання» – щодо підвищення прозорості, передбачуваності, ефективності та відкритості процесу роботи Верховної Ради України (у співпраці з ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив», за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичність»); 18-19 листопада 2016 року;

8. Круглий стіл «Реформування парламентських процедур: конституційно-правовий аналіз» (у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Комітетом Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичність»); 22 листопада 2016 року;

9. Участь у Національному форумі «Верховна Рада України. Підсумки екватора діяльності» (організатор – Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво»); 29 листопада 2016 року;

10. Участь у Відкритому форумі кампанії ЧЕСНО. Фільтруй суд! «Інструменти громадського контролю за судовою системою» (організатор – Рух ЧЕСНО у партнерстві з Реанімаційним Пакетом Реформ); 14 грудня 2016 року;

11. Участь у Міжнародній конференції щодо нещодавніх виборів у країнах Західної Європи та Східного партнерства «Піднесення «лівих» і «правих» сил: згортання демократії?» (організатор – Лабораторія законодавчих ініціатив, за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво»); 20 грудня 2016 року.

Послідовно й плідно співпрацював Комітет з іншими парламентськими комітетами. Своєчасно розглядав та надсилав до головних комітетів рішення стосовно законопроектів, дотичних до проблем нашого Комітету,  а також проектів, що мали важливе економічне й соціальне значення:

Проект Закону про тимчасово окуповану територію України (реєстр.  № 3593-д від 19.07.2016р., внесений народними депутатами України О.Сироїд, І.Подоляк, Т.Остріковою та ін.).

         Проект Закону про енергетичну ефективність будівель (реєстр. № 4941від 11.07.2016р., внесений Кабінетом Міністрів України).

Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо уточнення відповідальності за вчинення злочинів проти волі, честі та гідності особи), (реєстр. № 5034 від 19.08.2016р., внесений народним депутатом України Є.Мураєвим).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130 від 15.09.2016р., внесений Кабінетом Міністрів України).                    

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5131 від 15.09.2016р., внесений Кабінетом Міністрів України).

Проект Закону про заборону пропаганди незаконних організацій, створених на території окремих районів Донецької та Луганської областей (реєстр. № 5086 від 06.09.2016р., внесений народними депутатами України І.Лапіним, Ю.Тимошенком та інш.).        

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та удосконалення функціонування Державного реєстру виборців (реєстр. № 5310 від 26.10.2016р., внесений народними депутатами України В.Сташуком, Я.Маркевичем та інш.).

Проект Закону про заборону пропаганди злочинних організацій, самопроголошених га території окремих районів Донецької та Луганської областей (реєстр. № 5086 від 06.09.2016р., внесений народним депутатом України І.Лапіним).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо трудових прав), (реєстр. № 5511 від 08.12.2016р., внесений Кабінетом Міністрів України).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо маркування продукції країни-агресора (реєстр. № 5326 від 01.11.2016р., внесений народними депутатами України В.Купрієм, В.Дідичем, О.Дубініним та ін.).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття (припинення) громадянства України, громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав (реєстр. № 5433 від 21.11.2016р., внесений народними депутатами України А.Тетеруком, Л.Ємцем).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії жорсткому поводженню з тваринами (реєстр. № 4895-1 від 13.07.2016р., внесений народними депутатами України А.Білецьким, О.Петренко, Р.Мацолою).

Проект Закону про енергетичну ефективність будівель (реєстр. № 4941-д від 14.12.2016р., внесений народними депутатами України Д.Андрієвським, А.Бабак, В.Сташуком та ін.).

         Члени Комітету у законотворчій діяльності активно взаємодіяли з парламентськими фракціями стосовно узгодження позицій з підготовки до ухвалення того  чи іншого проекту закону. Звичайно ж, тут ще існує чимало резервів підвищення ефективності законодавчої роботи, насамперед щодо спільного розроблення та обговорення законопроектів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

про результати роботи Комітету Верховної Ради України

з питань свободи слова та інформаційної політики

за період пятої сесії  Верховної Ради України восьмого скликання

(вересень 2016 р.-січень 2017 р.)

 

 

Пров. засідань комітету

Розглянуто питань на засіданнях комітету

Подано на розгляд питань з висн. гол. коміт.

Подано поперед. висновків на законопр. до головн. комітету

Розгля

нуто листів і звернень

Проведено конф., семінарів, “круглих столів”

всього

в т.ч. виїзних

всього

в т.ч. по контр. за вик. законів і пост.

9

-

44

25

11

9

727

9

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

25 липня 2019 14:14
09 серпня 2018 14:44
17 січня 2018 17:24
01 серпня 2017 10:15
31 січня 2017 19:00
22 серпня 2016 18:00
29 лютого 2016 18:30
31 серпня 2015 21:00
20 січня 2015 09:23
06 січня 2015 15:17