З В І Т

про виконану роботу Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики за третю сесію восьмого скликання (вересень 2015 р. – лютий 2016 р.)

 

 

         Протягом третьої сесії восьмого скликання Комітет провів 12 засідань на яких розглянуто 61 питання, в тому числі 33 - по контролю за виконанням законів  і постанов. На розгляд Верховної Ради подано 14 питань з висновками Комітету та подано 15 попередніх висновків на законопроекти до головних комітетів. Опрацьовано 701 листів та проведено 15 конференцій, семінарів, «круглих столів».

         Наслідком цього стало введення в дію таких законів та постанов:  

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення (реєстраційний № 1831 від 23.01.2015р.), № 674 - VIII від 03.09.2015 р.;

Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації (реєстраційний № 1123 від 01.12.2014 р.), № 917 – VIII від 24.12.2015 р.;

Про систему іномовлення України (реєстр. № 2334а від 13.07.2015 р.), № 856 - VIII від 08.12.2015 р.;

Постанова Верховної Ради України «Про державну підтримку публікацій, наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення щодо агресії Російської Федерації проти України» (реєстраційний № 2233а від 02.07.2015 р.), № 830-УІІІ від 25.11.2015 р.

Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення (реєстраційний № 1831 від 23.01.2015р.), № 674 - VIII від 03.09.2015 р. пропонується:

- зобов’язувати суб’єктів інформаційної діяльності (телерадіомовників та провайдерів програмної послуги) розкривати інформацію про реальну структуру власності та надавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) компаній;

- запровадити механізми контролю за достовірністю наданих відомостей про фактичних власників суб’єктів інформаційної діяльності (надання декларацій про доходи заявлених бенефіціарних власників);

- надати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення права запитувати додаткові відомості про структуру власності телерадіоорганізацій та бенефіціарних власників;

- запровадити процедуру оприлюднення інформації про фактичних власників телерадіомовників та провайдерів програмної послуги на  їх інтернет-сайті;

- заборонити створення та діяльність телеорганізацій, учасником яких є  юридичні особи, зареєстровані в офшорних зонах, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, а також відповідні фізичні особи-підприємці, фізичні особи та особи без громадянства;

- встановити, що телерадіоорганізації, які не припускаються порушень вимог щодо розкриття інформації про фактичних власників мають перевагу під час проведення конкурсів на отримання ліцензій;

- покласти на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення обов’язок надавати детальне обґрунтування всім своїм рішенням щодо видачі, відмови у видачі та відмови у продовженні ліцензій;

- заборонити Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення введення будь-яких не передбачених законами України обмежень ретранслювати програми, які походять з країн-учасниць Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації (реєстраційний № 1123 від 01.12.2014 р.), № 917 – VIII від 24.12.2015 р. прийнято з метою запровадження реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Механізмом досягнення вказаної мети є передбачення у  Законі положень стосовно обмеження впливу органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування на редакції друкованих засобів масової інформації, зведення до мінімуму використання друкованих засобів масової інформації з метою маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян.

Закон визначає способи реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, надання державної підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

Про систему іномовлення України (реєстр. № 2334а від 13.07.2015 р.), № 856 - VIII від 08.12.2015 р. розроблено з метою забезпечення доступу іноземної аудиторії, в тому числі української діаспори,  України, що перебувають за кордоном, до об’єктивної, актуальної та повної інформації про події в Україні.

Досягнення мети Закону планується шляхом створення юридичної особи у формі державного підприємства "Іномовна телерадіокомпанія України "Ukraine Tomorrow" (далі – ІНТУ).

Правовою підставою розроблення Закону України є абзац 26 пункту 1 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, та пункт 350 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня
2015 р. № 213-р.

Постанова Верховної Ради України «Про державну підтримку публікацій, наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення щодо агресії Російської Федерації проти України» (реєстраційний № 2233а від 02.07.2015 р.), № 830-УІІІ від 25.11.2015 р. передбачає розробку державної програми підтримки публікацій, наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення об'єктивної та достовірної інформації щодо агресії Російської Федерації проти України; виділення відповідних грантів та стипендій; закладення необхідних витрат при роботі над Державним бюджетом України на 2016 рік.

Водночас слід визнати, що не все із запланованого вдалося Комітету втілити в життя. Не завершено створення цілісного законодавства щодо роздержавлення друкованих засобів масової інформації.

 

         Нерозривно із законотворчою роботою Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики активно й цілеспрямовано вів роботу щодо поліпшення якості сучасних інформаційних відносин, розвитку інформаційної сфери і свободи засобів масової інформації.

         Важливі проблеми науково-правового та практичного дослідження перебували в центрі уваги Комітету упродовж третьої сесії восьмого скликання.

11 листопада 2015 року відбулися комітетські слухання на тему: «Впровадження ефірного наземного цифрового телевізійного мовлення в Україні: виклики і проблеми інформаційної безпеки».

25 листопада 2015 року відбулися комітетські слухання на тему: Реформування парламентських засобів масової інформації».

         Комітет постійно співпрацював з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, здійснюючи контроль за її діяльністю.

         Комітет постійно відстежував діяльність Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України щодо відповідності  їхньої діяльності вимогам Конституції та чинних законів України. Керівники державних теле - і радіокомпаній запрошувались на засідання Комітету.

         Всі випадки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів розглядалися на засіданнях Комітету за участі представників органів виконавчої влади, громадських організацій та журналістів:

04.11.2015 № 31

1. Заслуховування представників Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України щодо затримання працівниками СБУ  2 жовтня 2015 року знімальної групи програми антикорупційних розслідувань «Схеми. Корупція в деталях», що виходить на «Радіо Свобода» і «UA:Першому» під час виконання професійних обов’язків.

25.11.2015 № 33

1.                 Заслуховування представників Служби безпеки України  та  Генеральної прокуратури України щодо затримання працівниками СБУ  2 жовтня 2015 року знімальної групи програми антикорупційних розслідувань «Схеми. Корупція в деталях», що виходить на «Радіо Свобода» і «UA:Першому» під час виконання професійних обов’язків.

09.12.2015 № 35

1. Про звернення керівника Прес-служби Верховної Ради України Шведової В.В. щодо розгляду звернення народного депутата України Ленського О.О. до Прес-служби ВРУ про провокаційну поведінку та погрози на адресу народного депутата України з боку журналістів Василя Крутчака та Олексія Дурнева.

2. Про лист керівника Прес-служби Верховної Ради України Шведової В.В. щодо припинення акредитації оператора ТОВ «Інформаційне агентство «17 Канал» Бовтрука Владислава Петровича і анулювання відповідної акредитаційної картки.

23.12.2015 № 36

1. Заслуховування представників Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України щодо затримання працівниками СБУ  2 жовтня 2015 року знімальної групи програми антикорупційних розслідувань «Схеми. Корупція в деталях», що виходить на «Радіо Свобода» і «UA:Першому» під час виконання професійних обов’язків.

         Комітет постійно працював з Національною спілкою журналістів України, Незалежною медіа профспілкою України, Українською асоціацією видавців періодичної преси різними фондами, громадськими осередками, редакціями газет, теле– та радіокомпаній, численними журналістами. За участі Комітету проведено такі заходи:

1. IV Форум захисників права на доступ до інформації (у співпраці з ГО «Інститут Медіа Права», Комітетом Верховної Ради України у закордонних справах, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, за підтримки МО «Міжнародна підтримка медіа», Міністерства закордонних справ Норвегії та Шведського уряду через Шведське Агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку); 5 жовтня 2015 року;

2. Круглий стіл «Відкритість влади через доступ до публічної інформації» (у співпраці з Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради, за підтримки Програми USAID РАДА, Представництва Світового банку в Україні); 19 жовтня 2015 року;

3. Друге засідання Робочої групи Робочої групи по наближенню медіа законодавства до європейських стандартів Комітету  Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, (у співпраці зі Спільною програмою Ради Європи і Європейського Союзу «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні»); 29 жовтня 2015 року;

4. Участь у Публічній консультації «Інтеграція переселенців: вироблення концепції державної інформаційної політики» (у співпраці з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй – United Nations Development Programme); 26 листопада 2015 року;

5. Третє засідання Робочої групи по наближенню медіа законодавства до європейських стандартів Комітету  Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики (у співпраці зі Спільною програмою Ради Європи і Європейського Союзу «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні»); 1 грудня 2015 року;

6. IX Міжнародний форум «Цифрове мовлення в Україні» (у співпраці з організатором – Незалежною асоціацією телерадіомовників, Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, за підтримки Ради Європи); 2 грудня 2015 року;

7. Участь у круглому столі «Професійні та етичні стандарти для парламентаріїв: розробка та імплементація Кодексу парламентської етики» (у співпраці з Програмою USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво»); 17 грудня 2015 року;

8. Міжнародна конференція «РадіоUA». (у співпраці з організаторами – Незалежною асоціацією телерадіомовників, Індустріальним об’єднанням «Радіокомітет», за підтримки Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні», а також Шведського агентства міжнародного розвитку SIDA); 18 грудня 2015 року.

Послідовно й плідно співпрацював Комітет з іншими парламентськими комітетами. Своєчасно розглядав та надсилав до головних комітетів рішення стосовно законопроектів, дотичних до проблем нашого Комітету,  а також проектів, що мали важливе економічне й соціальне значення:

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інформаційного режиму проведення антитерористичної операції (реєстр. № 2050а  від  09.06.2015 р.,  внесений  народними  депутатами  України І.Вінником, Д.Тимчуком, В.Кривенком).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо спрощення проведення аудіо і відео фіксації судового засідання представниками ЗМІ), (реєстр. № 1620 від 24.12.2014 р., внесений народними депутатами України Г.Кривошеєю, Л.Ємцем, В.Сташуком).

         Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (Щодо права споживачів на фото- і відео зйомку у місцях продажу товарів), (реєстр. № 2099а від 17.06.2015р., внесений народним депутатом України О.Фельдманом).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, (реєстр. № 2467а від 03.08.2015р., внесений Кабінетом Міністрів України).

Проект Закону про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення (реєстр. № 2505а від 14.08.2015р., внесений Президентом України).

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо права споживачів на фото- і відео зйомку у місцях продажу товарів), (реєстр.  № 2099а від 17.06.2015р., внесений народним депутатом України О.Фельдманом).

Проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо апаратури передавальної для радіомовлення або телебачення (реєстр.     № 2450а від 27.07.2015р., внесений Кабінетом Міністрів України).

         Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів, направлених на зменшення споживання енергетичних напоїв (реєстр. № 2470 від 24.03.2015р., внесений народними депутатами України О.Петренком, А.Романовою та інш.).                                      

         Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції», (реєстр. № 2494а від 11.08.2015 р., внесений Кабінетом Міністрів України).

Проект Закону про муніципальну варту (реєстр. № 2890 від 18.05.2015р., внесений народними депутатами України В.Гройсманом, О.Ляшком та інш.).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" (реєстр. № 2442а від 24.07.2015р., внесений народними депутатами України П.Кишкарем, Р.Семинухою).

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (реєстр. № 2820 від 13.05.2015р., внесений народними депутатами України О.Богомолець, Г.Гопко та інш.).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (реєстр. № 3353 від 23.10.2015р., внесений Кабінетом Міністрів України).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про кінематографію» (щодо фільмів держави-агресора), (реєстр. № 3359 від 27.10.2015р., внесений народним депутатом України В.Сюмар).

Проект Закону про націоналізацію товариства з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд» (реєстр. № 3575 від 02.12.2015р., внесений народними депутатами України Г.Кривошеєю, Є.Соболєвим, О.Опанасенком та інш.).

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту незалежності засобів масової інформації та вдосконалення порядку захисту права на честь, гідність, ділову репутацію (реєстр. № 3475 від 13.11.2015р., внесений народними депутатами України В.Сюмар, Є.Соболєвим, С.Заліщук та інш.).

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо доступу до інформації з обмеженим доступом), (реєстр. № 3588 від 07.12.2015р., внесений народним депутатом України С.Власенком).

         Члени Комітету у законотворчій діяльності активно взаємодіяли з парламентськими фракціями стосовно узгодження позицій з підготовки до ухвалення того  чи іншого проекту закону. Звичайно ж, тут ще існує чимало резервів підвищення ефективності законодавчої роботи, насамперед щодо спільного розроблення та обговорення законопроектів.

 

 

Інформація

про результати роботи Комітету Верховної Ради України

з питань свободи слова та інформаційної політики

за період третьої сесії  Верховної Ради України восьмого скликання

(вересень 2015 р. - січень 2016 р.)

 

 

Пров. засідань комітету

Розглянуто питань на засіданнях комітету

Подано на розгляд питань з висн. гол. коміт.

Подано поперед. висновків на законопр. до головн. комітету

Розгля

нуто листів і звернень

Проведено конф., семінарів, “круглих столів”

всього

в т.ч. виїзних

всього

в т.ч. по контр. за вик. законів і пост.

12

-

61

33

14

15

701

15

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

25 липня 2019 14:14
09 серпня 2018 14:44
17 січня 2018 17:24
01 серпня 2017 10:15
31 січня 2017 19:00
22 серпня 2016 18:00
29 лютого 2016 18:30
31 серпня 2015 21:00
20 січня 2015 09:23
06 січня 2015 15:17