Відповідно до статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) (далі - Закон) з урахуванням конституційних повноважень Верховної Ради України розпорядником публічної інформації є Апарат Верховної Ради України стосовно інформації:

- що була отримана або створена в процесі реалізації Верховною Радою України, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні Апарату Верховної Ради України;

- що була отримана або створена Апаратом Верховної Ради України в процесі забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів, та яка знаходиться у володінні Апарату Верховної Ради України.

Апарат Верховної Ради України не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- адресованими безпосередньо до народних депутатів України, посадових осіб Верховної Ради України;

- стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

Апарат Верховної Ради України не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється законодавство України.

 

Види інформації, якою володіє Верховна Рада України

1.     Закони України

2.     Нормативно-правові акти Верховної Ради України

3.     Законопроекти та проекти інших актів (із супровідними документами)

4.     Доручення по законодавчих актах Верховної Ради України

5.     Доручення, дані на засіданнях Погоджувальної Ради

6.     Тексти міжпарламентських угод, договорів, заяв, нормативно-правових актів, меморандумів Верховної Ради України з іншими парламентами

7.   Документи з питань співробітництва між Україною та міжнародними організаціями  (ЄС, СОТ, НАТО, АЗЄС)  

8.   Звіти про участь Постійних делегацій Верховної Ради України  у заходах міжпарламентських організацій 

9.   Списки народних депутатів України 

10.   Перелік комітетів та депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України

11.   Порядки денні сесій Верховної Ради України

12.   Перелік парламентських слухань у Верховній Раді України

13.   Стенограми та стенографічні звіти пленарних засідань та парламентських слухань

14.   Стенограми Погоджувальної Ради депутатських фракцій (груп)

15.   Протоколи засідань Верховної Ради України, Погоджувальної Ради депутатських фракцій (груп)

16.   Інформація про письмову реєстрацію народних депутатів

17.   Відомості про роботу народних депутатів України, що входять до складу депутатської фракції

18.   Інформація про виступи народних депутатів України в залі засідань з місця та з трибуни

19.   Розклади засідань Комітету Верховної Ради  України

20.   Тижневі графіки засідань комітетів Верховної Ради України

21.   Порядки денні засідань Комітету Верховної Ради  України

22.   Орієнтовний план основних заходів, які передбачають здійснити комітети Верховної Ради України впродовж сесії

23.   Протоколи засідання Комітету Верховної Ради  України

24.   Стенограми комітетських слухань

25.   Стенограми  "круглих столів" Комітету Верховної Ради  України 

26.   Матеріали "круглих столів", комітетських та парламентських слухань

27.   Документи з питань контролю за виконанням рішень Комітету, Верховної Ради  України та її керівництва 

28.   Статистичні дані щодо кількості законопроектів, проектів постанов та інших актів, які направлені на розгляд до комітетів,  та які    опрацьовуються в комітетах  Верховної Ради  України 

29.   Угоди про співпрацю Комітету Верховної Ради  України з міжнародними організаціями

30.   Прес-релізи засідань Комітету Верховної Ради  України

31.   Макет-оригінал видань, підготовлених Комітетом

32.   Дані та звіти щодо розгляду звернень юридичних та фізичних осіб

33.   Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома

34.   Протокольні доручення Верховної Ради України щодо заяв народних депутатів України

35.   Статистична інформація по запитах народних депутатів України

36.   Інформація про стан виконання запитів народних депутатів України (по депутатах), протокольних доручень та про стан виконання доручень по законодавчих актах

37.   Інформація про відрядження народних депутатів за кордон

38.   Персональний склад структурного підрозділу

39.   Службові номери засобів зв?язку, адреси електронної пошти співробітників та посадових осіб  Верховної Ради України

40.   Розклад роботи та графік прийому громадян

41.   Друкована форма реєстраційно-контрольної картки

42.   Перелік тимчасових слідчих та спеціальних комісій Верховної Ради України

43.   Інформація про доходи народних депутатів України та членів їх сімей (декларація про доходи)

44.   Перелік міжфракційних депутатських об'єднань

45.   Інформація про доходи державних службовців першої та другої категорій та членів їх сімей

46.   Інформація про кількісний  та якісний склад  народних депутатів України, помічників-консультантів та працівників Апарату (статистичні звіти)

47.   Оголошення щодо недійсності посвідчень у зв?язку з вилученням зі списків помічників-консультантів народних депутатів України

48.   Інформація про структуру  Апарату та органів  Верховної Ради України

49.   Матеріали щодо стажування державного службовця на посаді

50.   Матеріали щодо формування кадрового резерву для державної служби в Апараті Верховної Ради України

51.   Порядок проходження практики (стажування) в Апараті Верховної Ради України

52.   Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Апараті Верховної Ради України

53.   Матеріали щодо присвоєння рангів державних службовців у Верховній Раді України  та Апараті Верховної Ради України

54.   Протоколи засідань Комісії з питань нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України

55.   Висновки Управління кадрів щодо відповідності поданих документів на нагородження Постанові Верховної Ради України від 15.12.2005 року № 3216-IV

56.   Подання щодо кандидатів на нагородження відзнаками Верховної Ради України  разом з супровідними документами, які ще не розглядалися Комісією

57.   Дані про нагородження осіб відзнаками Верховної Ради України

58.   Положення про Подяку Голови Верховної Ради України

59.   Розпорядження Голови Верховної Ради України про нагородження  Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України

60.   Історичні довідки про Комітети Верховної Ради  України та структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України

61.   Інформація про діяльність Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України

62.   Інформація щодо діяльності спеціалізованих вчених рад

63.   Фахове видання "Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України"

64.   Профіль комплектування документального фонду Бібліотекою Верховної Ради України

65.   Випуски серії "Реферативний огляд Європейського права"

66.   Випуски періодичного інформаційно-аналітичного огляду "Правові виклики, ризики і небезпеки законодавчої діяльності Верховної Ради України"

67.   Наукові видання Інституту законодавства Верховної Ради України

68.   Правила користування Бібліотекою Верховної Ради України

69.    Результати науково-аналітичної роботи (наукові та експертні висновки законотворчої діяльності, пропозиції до парламентських та комітетських слухань тощо)

70.    Висновки щодо рішень органів місцевого самоврядування

71.    Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (статистичні дані, зведені описи справ)

72.    Статистична інформація по законотворчій активності народних депутатів (АРМ «Аналіз законотворчої діяльності народних депутатів України»)

73.    Статистичні та аналітичні довідки про стан виконання документів

74.    Перелік інформаційних ресурсів Верховної Ради України

75.    Офіційний сайт Верховної Ради Украйни, розділи: повідомлення (новини), анонси

76.    Матеріали законодавства в сфері державної служби та захисту інформації, нормативна база законодавства в сфері захисту

77.    Інформація про заходи, пов?язані з діяльністю Верховної Ради України (брифінги, прес-конференції тощо)

78.    Положення про порядок організації та проведення відкритих відвідувальних заходів у Верховній  Раді України

79.    Україна. Адміністративно-територіальний устрій (офіційний довідник)

80.    Повідомлення і статистичні дані про результати чергових та позачергових  місцевих виборів

81.    Рішення Консультативної ради з питань місцевого самоврядування

82.    Довідник телефонів та поштових адрес Верховної Ради АР Крим та місцевих рад (12086 місцевих рад)

83.   Довідник телефонів керівників районних, міських і районних у місті  рад України

84.   Довідник телефонів Верховної Ради України (керівництво, фракції,  комітети та їх секретаріати)

85.   Довідник телефонів працівників Апарату Верховної Ради України

86.   Довідник телефонів (розкладка) "Депутатські фракції і групи у Верховній Раді України"

87.   Довідник телефонів (розкладка) "Комітети Верховної Ради України"

88.   Довідник телефонів (розкладка) "Апарат Верховної Ради України"

89.   Довідник телефонів (розкладка) "Управління справами Апарату Верховної Ради України"

90.   Кошторис Верховної Ради України на наступний рік

91.   Звіт про виконання кошторису Верховної Ради України

92.   Положення про Комітет з конкурсних торгів

93.   Річний план закупівель

94.   Документація конкурсних торгів, зміни та роз?яснення до неї

95.   Оголошення про проведення процедури закупівель

96.   Обґрунтування застосування процедури закупівлі у одного учасника

97.   Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних та цінових пропозицій

98.   Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

99.   Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі

100.   Оголошення про результати процедури закупівлі

101.   Відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у застосуванні процедури закупівлі

102.   Інформація про відхилення пропозиції

103.   Звіти про результати проведення процедури закупівлі

104.   Інформація про одностороннє розірвання договору про закупівлю

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Види інформації”