Громадська рада при Комітеті з питань свободи слова

ПРОТОКОЛ № 38

 

 

15.02.2021

за допомогою електронної пошти

                                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.                 Щодо ініціативи припинити акредитацію журналістам телеканалів, які включені до Указу Президента №184/2020 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

2.                 Щодо проекту Закона України “Про Службу безпеки України” (реєстр. № 3196-д).

РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

1.1.          Погодити рішення щодо безпідставності припинення акредитації журналістів телеканалів, які включені до Указу Президента №184/2020 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" розподіл напрямків взаємодії членів Громадської ради з Комітетом (додаток 1 до Протоколу).

1.2.          Погодити доповідачем по цьому питанню Тетяну Катюжинську.

РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

2.1.          Рекомендувати Комітету з питань свободи слова підтримати правки до другого читання проекту закону “Про Службу безпеки України” (реєстр. № 3196-д), які б унеможливили б обмеження доступу громадян до інформаційних ресурсів, анульовання ліцензій телеканалів, втручання в роботу поштових операторів і провайдерів, встановлення засобів негласного отримання інформації з каналів зв’язку без рішення суду. Адже це суперечить, як законодавству, так і міжнародним зобов’язанням України. Зокрема, внести зміни до прикінцевих і перехідних положень проекту закону “Про Службу безпеки України” прийнятого за основу, якими вносяться зміни до законів України "Про телекомунікації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів". Запропоновані авторами законопроекту зміни становлять перешкоджання в отриманні журналістами публічної інформації, обмеження прав людини і громадянина на вільне отримання і поширення інформації у довільний спосіб "в інших випадках", визначених посадовою особою СБУ. Ці положення прямо суперечать статтям 15, 32, 34 Конституції України, статті 10 Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод. Вважаємо також що доцільним є посилення парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України.

2.2.          Погодити доповідачем по цьому питанню Тетяну Катюжинську.

 

Результати голосування

ПІБ

Прийняв участь у голосуванні за допомогою електронних каналів

Питання 1

Питання 2

1.

БОЛЬШАКОВА Ольга

утримався

за

2.

ГРІЦАК Костянтин

за

за

3.

ГУРІНЕНКО Віталій

за

за

4.

ІВАНОВ Валерій

за

за

5.

КЛІТНА Наталія

утримався

окрема думка

6.

КОВАЛЬ Ігор

утримався

утримався

7.

КОТЮЖИНСЬКА Тетяна

за

за

8.

М’ЯСНИКОВА Катерина

утримався

за

9.

ОЛЬШАНСЬКИЙ Олександр

проти

за

10.

ПЕТРЕНКО Галина

проти

за

11.

ПОГОРЕЛОВ Олексій

за

за

12.

РОМАТ Євген

за

за

13.

СТРОЙКО Ірина

утримався

утримався

14.

ТОМІЛЕНКО Сергій

за

за

15.

ЧЕРНИШ Антон

за

за

16.

ХОМЕНОК Олег

утримався

за

17.

ШНУРКО-ТАБАКОВА Елліна

проти

за

 

Підсумки голосування:

8 «за». Рішення не прийнято

14 «за». Рішення прийнято

 

 

 

Секретар Громадської ради                                                   Костянтин Гріцак

 


 

 

ДОДАТОК 1

До Протоколу 38 від 15.02.2021

Щодо ініціативи народних депутатів припинити акредитацію журналістам телеканалів, які включені до Указу Президента №184/2020 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Народні депутати заявили про ініціативу припинити акредитацію журналістів трьох телеканалів у зв’язку з Указом Президента №184/2020 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Комітет з питань свободи слова при прийнятті рішення має зважати на таке:

1. Питання акредитації визначено статтею 26 Закону “Про інформацію”, статтею 3 Регламенту Верховної Ради України та Положенням про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 1 липня 2014 року № 1549-VII. Відповідно до закону усі дії, пов'язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості з метою забезпечення права громадськості на одержання інформації через засоби масової інформації. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб'єкт владних повноважень.

2. Обмеження акредитації встановлено постановою Верховної Ради України “Про тимчасове припинення акредитації журналістів та представників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України” лише для журналістів та представників (продюсерів, операторів, технічних працівників) деяких засобів масової інформації Російської Федерації, як тимчасовий захід, до прийняття рішення про завершення антитерористичної операції.

3. Акредитація для журналістів, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, надається за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності. Фахова належність підтверджується посвідченням професійної або творчої спілки журналістів. Акредитація журналістам і технічним працівникам засобів масової інформації, зареєстрованих в установленому законом порядку, - за поданням засобу масової інформації.

4. Закон “Про санкції” не містить такого обмеження для журналістів і засобів масової інформації. А, за умови підтвердження фахової належності, журналісту, який не порушує порядку та процедури роботи Верховної Ради України, порядку допуску до приміщень Верховної Ради України, умов і загального режиму роботи парламенту, встановленого у Верховній Раді України порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів, не може бути відмовлено в акредитації, адже відповідно до частини 2 статті 3 Регламенту Верховної Ради України відкритість засідань Верховної Ради забезпечується шляхом доступу до них будь-яких осіб.

5. Указом Президента №184/2020 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" персональні санкції до журналістів не застосовувались.

_____________________________


 

До Протоколу 38 від 15.02.21

ОКРЕМА ДУМКА

члена Громадської ради Клітної Н.І. щодо проекту рішення Щодо проекту Закона України “Про Службу безпеки України” (реєстр. № 3196-д) від 15.02.2021 року

В цілому підтримуючи рекомендації Громадської ради від 15.02.2021 року, вважаю за необхідне окремо наголосити на необхідності підтримати правки народних депутатів щодо видалення з остаточного тексту законопроекту доповнення до частини другої статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» такого змісту:

«д) подання Служби безпеки України щодо здійснення ліцензіатом сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або інших дій, спрямованих на порушення недоторканності державного кордону України, проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Таке подання Служби безпеки України може бути оскаржено в судовому порядку».

Частина 2 Стаття 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» містить вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії на мовлення, зокрема, «рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення». Доповнення частини 2 статті 37 ще однією підставою про анулювання Національною радою ліцензії на мовлення за поданням Служби безпеки України може призвести до необґрунтованого позбавлення суб'єктів можливості здійснення діяльності у сфері телебачення, без рішення суду. Враховуючи секретність доказів СБУ, таке подання позбавить членів Національної ради можливості об'єктивно і усесторонньо розглядати матеріали справи та приймати рішення в межах своєї компетенції.

Рекомендувати Комітету з питань свободи слова підтримати правки до другого читання проекту закону “Про Службу безпеки України” (реєстр. № 3196-д), які б унеможливили б обмеження доступу громадян до інформаційних ресурсів, анульовання ліцензій телеканалів, втручання в роботу поштових операторів і провайдерів, встановлення засобів негласного отримання інформації з каналів зв’язку без рішення суду. Адже це суперечить, як законодавству, так і міжнародним зобов’язанням України. Зокрема, внести зміни до прикінцевих і перехідних положень проекту закону “Про Службу безпеки України” прийнятого за основу, якими вносяться зміни до законів України "Про телекомунікації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів". Запропоновані авторами законопроекту зміни становлять перешкоджання в отриманні журналістами публічної інформації, обмеження прав людини і громадянина на вільне отримання і поширення інформації у довільний спосіб "в інших випадках", визначених посадовою особою СБУ. Ці положення прямо суперечать статтям 15, 32, 34 Конституції України, статті 10 Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод. Вважаємо також що доцільним є посилення парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку