Протокол № 97 від 21.09.2018

Комітет
27 вересня 2018, 10:48

  

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

  

                                                                                                97

 

                                                                                           21            вересня          18    

 

                                                         вул. М.Грушевського 5, кулуари 3-й поверх

                                                       

                                                                        о 11 год. 30 хв.

 

                                                             

           Головує:   Голова Комітету СЮМАР В.П.

 

 

Присутні народні депутати України: ЧЕРВАКОВА О.В., ОПАНАСЕНКО О.В., СЕВРЮКОВ В.В., БЕНДЮЖЕНКО Ф.В., СОЧКА О.О., ОНУФРИК Б.С., ШВЕРК Г.А.

 

 

Відсутні народні депутати України:  КОНДРАТЮК О.К.,  АБДУЛЛІН О.Р., ВИСОЦЬКИЙ С.В., ПАВЛЕНКО Ю.О, СТЕЦЕНКО Д.О.

 

Присутні: керівник секретаріату Комітету М.Козлов, головні консультанти секретаріату Комітету Л.Блищик, М.Андріуца, С.Самойленко.

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ    

          

 

1. Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000 від 15.09.2018р., внесений Кабінетом Міністрів України).

 

Порядок денний затверджено одноголосно.

 

 

Слухали: 1. Слухали голову Комітету В.Сюмар про проект Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000 від 15.09.2018р., внесений Кабінетом Міністрів України).

 

     Виступили: ЧЕРВАКОВА О.В., ШВЕРК Г.А., СЕВРЮКОВ В.В., ОПАНАСЕНКО О.В.

 

Вирішили:

 

Розглянувши проект Закону України про державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000 від 156.09.2028р., внесений Кабінетом Міністрів України), Комітет вирішив:               

 

І. Проаналізувавши пропозиції урядового законопроекту в частині щодо обсягів фінансування медійної сфери, потреби та пропозиції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Міністерства інформаційної політики України, Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України стосовно необхідних фінансових ресурсів для розвитку галузі Комітет висловив такі пропозиції.

 

1. Потребує збільшення обсягів фінансування бюджетна програма 6441010 «Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення» у проекті Держбюджету на 2019 рік на загальну суму 11 412,1 тис. грн.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» діяльність Національної ради фінансується з Державного бюджету України.

Одним з пріоритетних завдань України в умовах сьогодення є захист інформаційного простору держави, протидія гібридній війні та сприяння розвитку українського телерадіопростору.

Відповідно до частини другої стані 22 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» Національна рада: «Організовує проведення досліджень аудиторії телеглядачів і радіослухачів, інші соціологічні дослідження з проблем стану телерадіомовлення, а також опитування аудиторії щодо популярності та якості програм чи передач, які транслюються (ретранслюються) телерадіоорганізаціями». За весь час існування Національної ради кошти на проведення таких досліджень не виділялися, проте, для ефективного регулювання галузі, розуміння потреб населення України, виявлення проблем стану телерадіомовлення для подальшого їх вирішення такі дослідження вкрай необхідні, що потребує додатково коштів в розмірі 1 800,0 тис. грн.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» для правового, наукового, інформаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національної ради створено апарат Національної ради.

Протягом останніх чотирьох років внесено 19 змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 11 змін до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», які істотно збільшують повноваження Національної ради і вимагають додаткових ресурсів з метою контролю виконання норм чинного законодавства ліцензіатами.

Зважаючи на вищевикладену інформацію, є потреба у збільшенні штатної чисельності апарату Національної ради і відповідно фонду оплати праці по КЕКВ 2111 – 7 878,8 тис. грн. та на нарахування на оплату праці по КЕКВ 2120 – 1 733,3 тис. грн. для виконання важливих та невідкладних завдань. Крім того, слід врахувати, що ані Держбюджетом на 2018 рік, ані проектом Держбюджету на 2019 рік не враховано норми постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 про підвищення посадових окладів державних службовців на 25 відсотків. Таким чином, заробітна платня працівників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення є неконкурентоспроможною, що істотно ускладнює залучення висококваліфікованих кадрів.

 

2. За бюджетною програмою 1701020 «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури» на 2019 рік необхідні додаткові кошти на поточні видатки 2 867,1 тис. грн; на капітальні видатки 4 230,3 тис. грн.

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» (штатна чисельність 184 осіб).

Поточні видатки у сумі 1650,0 тис. грн, у тому числі:

850,0 тис. грн. – на заробітну плату з нарахуваннями у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 до 4 173 грн.

500,0 тис. грн. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

300,0 тис. грн. – оплату послуг крім комунальних (оплата послуг охоронної та пожежної сигналізації, послуг зв’язку).

Капітальні видатки у сумі 4149,3 тис. грн.:

80,0 тис. грн. – на обладнання приміщення серверної системою локального автоматичної пожежної сигналізації з виводом сигналу від приладів автоматики на пульт централізованого спостереження пожежної охорони (проектні роботи, закупівля та встановлення обладнання тощо).

344,0 тис. грн. – капітальний ремонт підвищувальної насосної станції для водяного пожежогасіння (проектні роботи, встановлення обладнання, заміна пожежних кранів тощо).

500,0 тис. грн. – закупівля обладнання для системи кондиціонування 2 поверху та підключення її до системи кондиціонування 3 поверху (проектні роботи, закупівля повітропроводів, вогнезатримуючих клапанів тощо).

335,0 тис. грн. – капітальний ремонт охоронної сигналізації книгосховища пожежогасіння (проектні роботи, встановлення устаткування, охоронної станції тощо).

500,0 тис. грн. – капітальний ремонт систем газового пожежогасіння, оповіщення про пожежу, пожежної сигналізації 2 поверху книгосховища (проектні роботи, закупівля та встановлення обладнання, підключення до існуючої системи пожежогасіння тощо).

382,0 тис. грн. – капітальний ремонт покрівлі книгосховища.

1 175,0 тис. грн. – капітальний ремонт другого поверху книгосховища.

833,3 тис. грн. – закупівлю стелажів.

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» (штатна чисельність 67 осіб).

Поточні видатки:

500,0 тис. грн. – для сплати фінансових санкцій, пені та штрафів, які виникли в результаті проходження перевірок (до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, Податкової інспекції, ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі»), так як ДНУ «Енциклопедичне видавництво» є правонаступником ДП «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана та Головної редакції Зводу пам’яток історії та культури України при видавництві «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, які знаходяться в стані припинення шляхом реорганізації у формі злиття. Для завершення процедури реорганізації необхідно додатково 500,0 тис. грн.

717,1 тис. грн. – на видання енциклопедій та тематичних словників. Створення фактично двох паралельних проектів «Великої української енциклопедії» – друкованої та он-лайн версій (е-ВУЕ) потребує збільшення штату та зростання фінансування. Установа потребує додаткових коштів на виготовлення карт, схем, зображень тощо – обов’язкові елементи супроводу текстового матеріалу.

Капітальні видатки:

81,0 тис. грн. – на придбання сервера, ДБЖ, мережевого накопичувача необхідного для оновлення технічного обладнання, забезпечення повноцінного функціонування порталу е-ВУЕ та установи в цілому.

 

3. Необхідно передбачити нову бюджетну програму 1701380 «Адресна фінансова підтримка реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження», загальна сума фінансування якої складає 66 200,0 тис. грн.

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження з метою забезпечення їх функціонування може надаватися державна підтримка за рахунок коштів державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Держкомтелерадіо розроблено на направлено на погодження заінтересованих центральних органів виконавчої влади проект урядового рішення «Про затвердження порядку надання адресної підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження». Реалізація урядового рішення потребуватиме витрат з Державного бюджету. У зв’язку із подорожчанням паперу одноразова адресна фінансова підтримка одному реформованому друкованому ЗМІ (виключно на поліграфічні послуги та закупівлю паперу, як найбільш витратні складові частини виробничого процесу) орієнтовно складає 100,0 тис. грн. Зведений перелік об’єктів реформування налічує 662 комунальних видань (662*100 тис. грн. = 66 200,0 тис. грн.), які відповідно до Закону мають завершити процес реформування до 1 січня 2019 року.

 

4. Бюджетна програма 3801020 «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України» потребує збільшення фінансування на 124 000 тис. грн.

Законом України «Про систему іномовлення» (абз. 1 ч.1 ст. 10) визначено, що держава забезпечує належне фінансування системи державного іномовлення, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менш як 0,06 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

Однак запропоновані Урядом видатки на систему іномовлення (Укрінформ, UATV) менші на 35% від розміру, визначеного Законом. Фактично це означає зменшення кількості корпунктів в світі, уповільнення розвитку покриття, складнощі з розвитком мовних версії інформаційного агентства та телеканалу.

 

5. Бюджетна програма 3801030 «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» потребує збільшення фінансування на 282 000 тис. грн.

З цієї суми 267 000 тис. грн. необхідні для забезпечення програм спрямованих на інформаційну реінтеграцію Сходу України та Криму, створення контенту, що стосується свободи слова, проблем прав людини в Криму, на просування України в світі (CNN, Euronews) та створення соціальної реклами.

Додатково 15 000 тис. грн. потребує реалізація програми «Підтримка українського книговидання для сходу України».

 

ІІ.  Надіслати ці пропозиції до Комітету з питань бюджету.

 

Також О.Опанасенко запропонував заслухати на засіданні Комітету звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Міністерства інформаційної політики України та Державного комітету телебачення і радіомовлення щодо використання коштів по кожній статті видатків державного бюджету, які були виділені в 2018 році.

 

Головуюча підтримала цю пропозицію та запропонувала 3 жовтня ц.р. заслухати Звіт Міністерства інформаційної політики України про використання коштів, виділених у Держбюджеті 2018 року на здійснення заходів у сфері захисту інформаційного простору.

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 Голова Комітету                                              Вікторія СЮМАР

 

  

Секретар Комітету                                          Олена КОНДРАТЮК