Анонси подій

Перейти до розділу
20 червня 16:18
4 липня 2018 року відбудеться чергове засідання Комітету докладніше
07 червня 15:33
Про перенесення виїзного засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики докладніше
06 червня 18:15
Позитивна динаміка нарощування українського мовлення на Одещині дає підстави для оптимізму при подальшому вирішенні подібних питань в інших проблемних регіонах докладніше
23 травня 18:00
Комітет вважає безперспективними спроби завадити здійсненню ним контрольних функцій у сфері захисту професійних прав журналістів та має намір глибоко проаналізувати стан радіомовлення в Україні докладніше
23 травня 16:01
Заява Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики докладніше
21 травня 17:15
Громадська рада при Комітеті свободи слова та інформаційної політики обговорила питання реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ та безпеки журналістів. докладніше
16 травня 18:15
Серед прийнятих на засіданні – рішення, які стосуються подальшої долі законопроектів інформаційної сфери, а також внеску Комітету у вирішення поточних питань загальнодержавного значення докладніше
15 травня 18:00
Круглий стіл «Влада і суспільство: інформування проти маніпулювання»: визначено основні виклики інформаційної політики в умовах гібридної війни докладніше
19 квітня 11:52
Комітет обговорив з представниками індустрії можливості урізноманітнення форматів суспільного мовлення докладніше
12 квітня 09:41
Рекомендації CM/Rec(2018)11 Комітету Міністрів державам-членам щодо плюралізму медіа та прозорості медіавласності (Ухвалено Комітетом Міністрів 7 березня 2018 року на 1309-му засіданні Заступників Міністрів) докладніше
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Відповіді на запитання

18 серпня 2017, 10:22

Рожковану С.М.

Рожковану С.М.

ser_rozhkovan@meta.ua

 

 

 

Шановний Сергію Миколайовичу!

Ваше звернення (вх. № 04-32/20-494 від 25.07.2017 р.) щодо застосування положень статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації в частині оприлюднення рішень органу місцевого самоврядування розглянуто. Зокрема, Ви просите надати роз’яснення щодо правомірності внесення депутатами 12 червня 2017 року проекту рішення районної ради як альтернативного та розгляду його з порушенням частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації на сесійному засіданні ради 16 червня 2017 року .

У зв’язку з цим, з урахуванням предмета відання Комітету (пункт 22 Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 р. № 22-VIII), відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» повідомляємо наступне.

І. Дещо про конституційно-правові засади здійснення місцевого самоврядування в Україні

Конституцією України встановлено: місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Як зазначено у констатуючій частині Рішення Конституційного Суду №7-рп/2009 від 16 квітня 2009 року, гарантоване державою місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою через місцеві ради та їх виконавчі органи і передбачає правову, організаційну та матеріально-фінансову самостійність, яка має певні конституційно-правові межі, встановлені, зокрема, приписами статей 19, 140, 143, 144, 146 Основного Закону України. З аналізу цих конституційних положень вбачається, що ці органи місцевого самоврядування, здійснюючи владу і самостійно вирішуючи питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції, та приймаючи рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Такі ж положення закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка встановлює, що головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом; органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу; повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними.

Зокрема, органи місцевого самоврядування є розпорядниками щодо всієї інформації, якою вони володіють.

Відповідно до частини одинадцятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» (крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки).

Обов’язок розпорядників оприлюднювати інформацію є однією з гарантій права на доступ до такої інформації (стаття 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

IІ. Про порядок застосування окремих положень статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації в розрізі поставлених Вами питань

Статтею 14 зазначеного Закону розпорядники інформації зобов’язані, серед іншого, оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами, а також надавати достовірну, точну та повну інформацію.

Обов’язки, зазначені в статті 14 Закону «Про доступ до публічної інформації», деталізуються в інших його положеннях.

Зокрема, пунктом 2 частини першої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядників інформації (в тому числі органи місцевого самоврядування) зобов’язано оприлюднювати прийняті ними нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності, іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

Водночас частина третя статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (щодо оприлюднення розроблених відповідними розпорядниками проектів «нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування» за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття) поглинає за змістом пункт 2 частини першої цієї статті щодо «проектів рішень». Тобто: якщо зазначений пункт 2 частини першої статті 15 Закону передбачає опублікування проектів рішень, що підлягають обговоренню, то частина третя цієї ж статті стосується опублікування всіх проектів нормативно-правових актів і рішень. Норма частини третьої статті 15 Закону є ширшою, тому саме нею слід керуватися розпорядникам публічної інформації.

Таким чином, оприлюдненню за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття підлягають всі проекти нормативно-правових актів, а також всі проекти інших рішень органу місцевого самоврядування (зокрема індивідуально-правові акти), незалежно від того, чи підлягають вони обговоренню, – якщо інше не передбачено законом. Аналогічний підхід має застосовуватися й при вирішенні питання щодо оприлюднення рішень, які є альтернативними.

Під «проектами нормативно-правових актів» у частині третій статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» слід розуміти будь-які нормативно-правові акти, що приймаються органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим суб’єктом владних повноважень.

«Проектами рішень органів місцевого самоврядування» є проекти нормативно-правових актів та проекти актів індивідуальної дії органів місцевого самоврядування.

Це роз’яснення, надане Вам відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», не має статусу офіційного тлумачення.

Звертаємо Вашу увагу також на те, що питання засад місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення віднесені до предмета відання Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (пункт 4 Додатку до Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 р. № 22-VIII). Для отримання докладнішого роз’яснення щодо цих питань радимо звертатися безпосередньо до названого комітету.

 

 

 

З повагою

 

Голова Комітету                                                    Вікторія СЮМАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. Селецький П.І.,

т. 255-95-25.