Анонси подій

Перейти до розділу
15 січня 14:29
5 лютого 2019 року член Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Севрюков В.В. проведе особистий прийом громадян докладніше
16 січня 17:42
Комітет підсумував зроблене упродовж дев’ятої сесії, затвердив плани на наступну та розглянув низку поточних питань докладніше
19 грудня 17:42
Законодавча новела щодо представництва Всеукраїнської Ради Церков у складі Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії знайшла підтримку в першому читанні докладніше
06 грудня 16:07
Комітет підтримав запровадження передвиборного мораторію на перевірки ЗМІ та розглянув низку невідкладних законопроектів, головними при розгляді яких є інші комітети докладніше
05 грудня 18:04
Звернення Комітету до міжнародних організацій щодо застосування так званих санкцій Російською Федерацією проти українського журналіста Віталія Портникова докладніше
23 листопада 10:00
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського Союзу (реєстр.№ 8515) прийнято за основу докладніше
21 листопада 18:15
Процес формування складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення триває докладніше
08 листопада 13:05
Акценти засідання: підтримка законопроектів щодо забезпечення прозорості фінансування ЗМІ і власності провайдерів та належне вирішення питань інформаційної безпеки прикордонних територій докладніше
18 жовтня 09:30
Комітет розглянув законопроекти у сфері реклами та заслухав звіт Міністерства інформаційної політики докладніше
18 серпня 2017, 10:22

Рожковану С.М.

Рожковану С.М.

ser_rozhkovan@meta.ua

 

 

 

Шановний Сергію Миколайовичу!

Ваше звернення (вх. № 04-32/20-494 від 25.07.2017 р.) щодо застосування положень статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації в частині оприлюднення рішень органу місцевого самоврядування розглянуто. Зокрема, Ви просите надати роз’яснення щодо правомірності внесення депутатами 12 червня 2017 року проекту рішення районної ради як альтернативного та розгляду його з порушенням частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації на сесійному засіданні ради 16 червня 2017 року .

У зв’язку з цим, з урахуванням предмета відання Комітету (пункт 22 Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 р. № 22-VIII), відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» повідомляємо наступне.

І. Дещо про конституційно-правові засади здійснення місцевого самоврядування в Україні

Конституцією України встановлено: місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Як зазначено у констатуючій частині Рішення Конституційного Суду №7-рп/2009 від 16 квітня 2009 року, гарантоване державою місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою через місцеві ради та їх виконавчі органи і передбачає правову, організаційну та матеріально-фінансову самостійність, яка має певні конституційно-правові межі, встановлені, зокрема, приписами статей 19, 140, 143, 144, 146 Основного Закону України. З аналізу цих конституційних положень вбачається, що ці органи місцевого самоврядування, здійснюючи владу і самостійно вирішуючи питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції, та приймаючи рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Такі ж положення закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка встановлює, що головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом; органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу; повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними.

Зокрема, органи місцевого самоврядування є розпорядниками щодо всієї інформації, якою вони володіють.

Відповідно до частини одинадцятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» (крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки).

Обов’язок розпорядників оприлюднювати інформацію є однією з гарантій права на доступ до такої інформації (стаття 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

IІ. Про порядок застосування окремих положень статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації в розрізі поставлених Вами питань

Статтею 14 зазначеного Закону розпорядники інформації зобов’язані, серед іншого, оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами, а також надавати достовірну, точну та повну інформацію.

Обов’язки, зазначені в статті 14 Закону «Про доступ до публічної інформації», деталізуються в інших його положеннях.

Зокрема, пунктом 2 частини першої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядників інформації (в тому числі органи місцевого самоврядування) зобов’язано оприлюднювати прийняті ними нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності, іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

Водночас частина третя статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (щодо оприлюднення розроблених відповідними розпорядниками проектів «нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування» за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття) поглинає за змістом пункт 2 частини першої цієї статті щодо «проектів рішень». Тобто: якщо зазначений пункт 2 частини першої статті 15 Закону передбачає опублікування проектів рішень, що підлягають обговоренню, то частина третя цієї ж статті стосується опублікування всіх проектів нормативно-правових актів і рішень. Норма частини третьої статті 15 Закону є ширшою, тому саме нею слід керуватися розпорядникам публічної інформації.

Таким чином, оприлюдненню за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття підлягають всі проекти нормативно-правових актів, а також всі проекти інших рішень органу місцевого самоврядування (зокрема індивідуально-правові акти), незалежно від того, чи підлягають вони обговоренню, – якщо інше не передбачено законом. Аналогічний підхід має застосовуватися й при вирішенні питання щодо оприлюднення рішень, які є альтернативними.

Під «проектами нормативно-правових актів» у частині третій статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» слід розуміти будь-які нормативно-правові акти, що приймаються органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим суб’єктом владних повноважень.

«Проектами рішень органів місцевого самоврядування» є проекти нормативно-правових актів та проекти актів індивідуальної дії органів місцевого самоврядування.

Це роз’яснення, надане Вам відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», не має статусу офіційного тлумачення.

Звертаємо Вашу увагу також на те, що питання засад місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення віднесені до предмета відання Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (пункт 4 Додатку до Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 р. № 22-VIII). Для отримання докладнішого роз’яснення щодо цих питань радимо звертатися безпосередньо до названого комітету.

 

 

 

З повагою

 

Голова Комітету                                                    Вікторія СЮМАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. Селецький П.І.,

т. 255-95-25.