Анонси подій

Перейти до розділу
19 вересня 17:09
3 жовтня 2018 року відбудеться чергове засідання Комітету докладніше
17 вересня 16:45
17 вересня 2018 року член Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Григорій Шверк провів особистий прийом громадян докладніше
05 вересня 16:50
Комітет підтримав законопроекти щодо протидії ворожій пропаганді й покращення інформування громадян України, а також обговорив нові виклики у сфері свободи слова докладніше
07 серпня 09:15
ЗВЕРНЕННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ СВОБОДИ СЛОВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗВ’ЯЗКУ З ВБИВСТВОМ ЖУРНАЛІСТА ОРХАНА ДЖЕМАЛЯ докладніше
27 липня 09:15
Список кандидатів на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення докладніше
12 липня 12:59
12 липня 2018 року відбулося засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики докладніше
11 липня 16:45
Комітет підвів підсумки та затвердив план діяльності на наступну сесію докладніше
11 липня 08:30
Заява Комітету стосовно Рішення щодо впорядкування роботи журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, акредитованих в Верховній Раді України докладніше
04 липня 17:27
Комітет розраховує закінчити реформування друкованих ЗМІ в цьому році, а відбір кандидатів на заміщення вакантної посади члена Національної ради за квотою парламенту – на старті наступної сесії докладніше
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Відповіді на запитання

31 жовтня 2016, 14:59

Сопову А.К.

Сопову А.К.

вул. Миру, 26-а, кв. 39, м. Херсон, 73028

samizdat.ks@ukr.net

 

Шановний Артеме Костянтиновичу!

Ваше звернення щодо випадків обмеження доступу журналістів до приміщень органів влади та місцевого самоврядування різних рівнів розглянуто в Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики.

По суті поставленого питання, з урахуванням предмета відання Комітету та відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» повідомляємо Вам наступне.

Відповідно до чинного законодавства України повноваження особи як журналіста підтверджується виданим цій особі редакційним посвідченням чи іншим документом, що підтверджує повноваження, надані їй редакцією засобу масової інформації, або документом, що засвідчує професійну належність зазначеної особи (наприклад, членський квиток Національної спілки журналістів України). Порівняно з іншими суб’єктами інформаційних відносин журналісти мають ширші можливості щодо доступу до інформації, передбачені як міжнародно-правовими документами, так і нормами українського інформаційного законодавства. Ці норми, зокрема, стосуються регулювання доступу журналістів до такої суспільно необхідної інформації, як інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Серед міжнародних правових актів звертаємо Вашу увагу насамперед на такі документи, як: Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року; Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року; Європейська конвенція з прав людини; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Страсбурзька Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру 1981 року; Орхуська Конвенція про доступ до інформації, громадську участь в ухваленні рішень чи доступі до правосуддя у справах довкілля тощо. Усі перелічені документи стосуються права людини на інформацію.

Здійснюючи свою професійну діяльність в Україні з метою висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, журналіст відповідно до вимог міжнародних документів, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України, та актів чинного законодавства наділений певними правами та має певні обов’язки. Ці права й обов’язки передбачені, зокрема, законами України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні, «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Відповідно до цих законодавчих актів журналіст, серед іншого, має право:

– відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;

– одержувати відкриту за режимом доступу інформацію, користуючись при цьому певними перевагами, що визначені законодавством;

– відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;

– мати вільний доступ (з дотриманням передбачених законодавством умов схоронності) до статистичних даних, архівних фондів, тощо;

– отримувати доступ до офіційних документів та звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів, тощо.

За перевищення своїх прав і невиконання обов’язків журналіст несе відповідальність у межах чинного законодавства.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати засобам масової інформації (журналістам) інформацію про свою діяльність, доступ до якої не обмежено законом, через відповідні інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати вільний доступ до такої інформації. Відповідно до частини шостої статті 25 Закону України «Про інформацію» журналіст, працівник засобу масової інформації, зі свого боку, зобов’язані дотримуватися встановлених суб’єктом владних повноважень правил внутрішнього трудового розпорядку, не перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб.

З метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності суб'єкт владних повноважень може здійснювати їх акредитацію. Пов’язані з цим дії мають ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості з метою забезпечення права громадськості на одержання інформації через засоби масової інформації. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб’єкт владних повноважень.

Порядок здійснення акредитації визначено у Законі України «Про інформацію». Встановлено також, що суб’єкт владних повноважень може встановлювати спрощений порядок акредитації. Визначений суб’єктом владних повноважень порядок підлягає оприлюдненню.

Здійснивши акредитацію журналістів, працівників засобів масової інформації, суб’єкти владних повноважень, зобов'язані сприяти провадженню журналістами професійної діяльності; завчасно сповіщати їх про місце і час проведення сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших публічних заходів; надавати їм інформацію, призначену для засобів масової інформації; а також сприяти створенню умов для здійснення запису і передачі інформації, проведення інтерв’ю, отримання коментарів посадових осіб.

Особливі умови допуску журналістів можуть встановлюватися суб’єктом владних повноважень у разі, якщо захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта владних повноважень до проведення заходу.

Чинним законодавством не передбачене створення переліків, про які йдеться у Вашому зверненні. Порядок допуску журналістів до приміщення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, доступу до інформації та їх документів і технічних засобів визначається законодавством України з урахуванням загального режиму (регламенту) роботи такого органу. Журналіст, технічний працівник, редакція засобу масової інформації у випадку обмеження передбачених законодавством прав журналіста, працівника засобу масової інформації на доступ до приміщень можуть оскаржити це рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування у судовому порядку.

 

 

 

З повагою

 

Голова Комітету                                                    Вікторія СЮМАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. Селецький П.І.,

т. 255-95-25.