17 лютого 2017, 10:00

Координаторові проекту «Конфлікти і закони» Котомкіній О.Ф.

 

Координаторові

проекту «Конфлікти і закони»

Котомкіній О.Ф.

вул. Бориса Гмирі, 2, оф.17,

м. Київ, 02140

 

Шановна пані Оксано!

Ваш лист із вимогою про надання Вам відомостей про законопроекти, щодо яких Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики було надано висновок про їх невідповідність вимогам Конституції України, а також Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, розглянуто.

Відповідно до пункту 22 Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 грудня 2014 року № 22-VIII до предмета відання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики віднесені питання: державної політики у сфері інформації та інформаційної безпеки; забезпечення свободи слова; права громадян на інформацію; друкованих, електронних засобів масової інформації та Інтернету; висвітлення діяльності Верховної Ради України; засад здійснення рекламної діяльності. У зв’язку з цим, з урахуванням предмета відання Комітету (п. 22 Додатку до Постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року № 22-VIII) та змісту частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», повідомляємо Вам наступне.

Насамперед звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого відповідним Законом України, законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, а також у:

– комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

– комітет, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією, для підготовки експертного висновку щодо його відповідності вимогам антикорупційного законодавства;

– комітет, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції для підготовки експертного висновку.

На підставі частини третьої зазначеної статті 93 головний комітет попередньо розглядає законопроект (проект іншого акта) та ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. До цього висновку додаються також висновки комітетів, до предметів відання яких належать питання відповідно бюджету, боротьби з корупцією та оцінки відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Відповідно до статті 94 зазначеного Регламенту законопроект, проект іншого акта без включення його до порядку денного та розгляду на пленарному може бути повернутий суб’єкту права законодавчої ініціативи за наявності певних підстав, серед яких :

1) висновок комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що законопроект суперечить положенням Конституції України;

2) висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, тощо.

Як випливає із зазначеного, Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики не уповноважений надавати висновки, про які йдеться у Вашому листі, оскільки в частині додержання прав і свобод людини і громадянина це є прерогативою Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, а в частині оцінки відповідності законопроектів, проектів інших актів Конституції України – прерогативою Комітету з питань правової політики та правосуддя.

Окрім того, законопроекти, проекти інших актів, щодо яких надані зазначені вище висновки, знімаються з розгляду на початковому його етапі, тому не можуть бути підписані Президентом України, який розглядає лише акти, прийняті Верховною Радою України та підписані її Головою. Таким чином, інформація, яку Ви намагаєтеся отримати, відповідно до чинної процедури розгляду законопроектів не може бути створена, а відтак не може бути надана.

 

 

 

З повагою

 

Голова Комітету                                                    Вікторія СЮМАР

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. Селецький П.І.,

т. 255-95-25.

Корисні посилання: