02 липня 2016, 15:07 ( Комітет )

В.о. міського голови ГОРШУНОВУ Г. І.

В.о. міського голови

ГОРШУНОВУ Г. І.

майдан Відродження, 1, м. Кам’янець-Подільський

Хмельницька область, 32300

 

Шановний Григорію Івановичу!

Ваше звернення (вих. № 2/02-05-2977 від 22 червня 2016 року) розглянуто. Ви просите надати роз’яснення щодо застосування положень статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням змісту статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та запитуєте, які проекти рішень органів місцевого самоврядування підлягають оприлюдненню.

У зв’язку з цим, з урахуванням предмета відання (п. 22 Додатку до Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 р. № 22-VIII), відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» повідомляємо наступне.

I. Як зазначено у констатуючій частині Рішення Конституційного Суду №7-рп/2009 від 16 квітня 2009 року, гарантоване державою місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи і передбачає правову, організаційну та матеріально-фінансову самостійність, яка має певні конституційно-правові межі, встановлені, зокрема, приписами статей 19, 140, 143, 144, 146 Основного Закону України. З аналізу цих конституційних положень вбачається, що ці органи місцевого самоврядування, здійснюючи владу і самостійно вирішуючи питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції, та приймаючи рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Такі ж положення закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка встановлює, що головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом; органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу; повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними.

Зокрема, відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням (окрім передбачених Законом випадків прийняття рішень таємним голосуванням), результати якого підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Відповідно до тієї ж статті виконавчий комітет ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

Згідно з частиною одинадцятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Разом з тим, з огляду на зміст поставленого Вами питання звертаємо Вашу увагу на положення частини дванадцятої зазначеної статті 59; згідно з ним акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторною політики у сфері господарської діяльності».

Таким чином, Законом чітко встановлено: прийняття та оприлюднення регуляторних актів належить до сфери регулювання Закону «Про засади державної регуляторною політики у сфері господарської діяльності» і здійснюється відповідно до його вимог (а не вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Водночас звертаємо Вашу увагу на те, що пунктом 2 частини першої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядників інформації (в тому числі органи місцевого самоврядування) зобов’язано оприлюднювати прийняті ними нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності, іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

Частина третя статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» поглинає за змістом пункт 2 частини першої цієї статті щодо «проектів рішень». Тобто, оприлюдненню у визначені Законом терміни підлягають всі проекти нормативно-правових актів, а також всі проекти інших рішень органу місцевого самоврядування, незалежно від того, чи підлягають вони обговоренню, – якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

З повагою

 

Голова Комітету                                                    Вікторія СЮМАР

Вик. Селецький П.І.,

т. 255-95-35

Корисні посилання: