05 лютого 2015, 10:25 ( Комітет )

Протокол № 10 від 05.02.2015

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

 

 

                                                                                                10

 

                                                                                          5        лютого             15

 

 

 

      Головує:  голова комітету СЮМАР В.П.

 

 

 

       Присутні народні депутати України: ВИСОЦЬКИЙ С.В., ОПАНАСЕНКО О.В., СОЧКА О.О., СТЕЦЕНКО Д.О., ЧЕРВАКОВА О.В., ОНУФРИК Б.С., КОНДРАТЮК О.К., АБДУЛЛІН О.Р., ПАВЛЕНКО Ю.О.

 

 

 

Присутні: завідувач секретаріату комітету М.Козлов, головні консультанти секретаріату комітету М.Андріуца, С.Самойленко.

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1. Про перегляд рішення Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики ухваленого 4 лютого 2015р. щодо проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях), (реєстр. 1768 від 15.01.2015р., внесений народними депутатами України А.Левусем, С.Висоцьким, М.Величковичем) та альтернативного проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення2 (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях), (реєстр. № 1768-1 від 31.01.201р., внесений народним депутатом України С.Капліним).

 

         Порядок денний затверджено одноголосно.

 

 

 

Слухали:1. Слухали інформацію голови комітету В.Сюмар про перегляд рішення Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики ухваленого 4 лютого 2015р. щодо проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях), (реєстр. 1768 від 15.01.2015р., внесений народними депутатами України А.Левусем, С.Висоцьким, М.Величковичем) та альтернативного проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення2 (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях), (реєстр. № 1768-1 від 31.01.201р., внесений народним депутатом України С.Капліним).

 

 

Виступили:  ЧЕРВАКОВА О.В., ПАВЛЕНКО Ю.О., ОНУФРИК Б.С., АБДУЛЛІН О.Р.

 

 

Вирішили:

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях), реєстр. 1768, та проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях), реєстр. № 1768-1, комітет вирішив:

 

 рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях) (реєстр. № 1768) прийняти за основу, з включенням до тексту законопроекту таких позицій:

 

1.     Абзац дев’ятий пункту 1 розділу 1 викласти у такій редакції:

 

«д) Забороняються створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, або юридичні особи України, засновниками (учасниками) або власниками істотної участі яких є нерезидент (нерезиденти) офшорних зон.».

 

2.     Пункт 2 Розділу 1 доповнити абзацом такого змісту:

 

«У випадках передбачених підпунктами а-ґ цієї статті Національна рада може анулювати ліцензію на мовлення лише на підставі рішення суду.».

 

3.     Розділ 2 викласти у такій редакції:

 

«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу 1, який вводяться в дію через шість місяців з дня його опублікування.

 

 

Голосували:  за” – 6

                        проти – 2

                        утримались - 2

 

         Рішення прийнято.

 

 

 

Окрема думка народного депутата України – члена комітету Ю.Павленка додається.

 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                   Вікторія СЮМАР

 

 

 

 

 

Секретар Комітету                                               Олена КОНДРАТЮК

 

 

 

ОКРЕМА ДУМКА 

 

щодо рішення Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики від 05.02. 2015 р. стосовно пропозицій Верховній Раді за наслідками розгляду проекту Закону реєстр. № 1768 від 15.01.2015р.

 

 

Враховуючи допущені порушення вимог Закону України «Про регламент Верховної Ради України» висловлюю свою категоричну незгоду з рішенням Комітету від 5 лютого 2015 року відповідно до якого, Комітетом, на підставі частини другої ст. 110 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», рекомендовано прийняти проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях) (реєстр. № 1768 від 15.01.2015р.) у першому читанні за основу, з одночасним включенням до первинного тексту законопроекту нових редакцій окремих положень та нових пропозицій.

 

Моя позиція полягає в наступному:

 

Статтею 110 Закону України «Про регламент Верховної Ради України» встановлено особливості розгляду саме альтернативних законопроектів. Частина друга цієї статті, на яку посилається Комітет в обґрунтування свого рішення, надає головному комітету повноваження рекомендувати Верховній Раді взяти за основу один із альтернативних законопроектів або підготувати інший законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради народними депутатами - членами цього комітету в порядку та за процедурою, передбаченою ст.ст. 90 - 92 Закону України «Про регламент Верховної Ради України».

Щодо основного законопроекту, то за наслідками його розгляду головний комітет, відповідно до вимог ст. 111 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», в своєму висновку пропонує Верховній Раді України прийняти одне з наступних рішень:

1) прийняти законопроект за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання;

2) відхилити законопроект;

3) повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання або направити його до головного комітету для підготовки на повторне перше читання, визначивши при цьому основні положення, принципи, критерії, яким повинен відповідати доопрацьований законопроект чи його структурні частини;

4) опублікувати законопроект у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації для всенародного обговорення, доопрацювати його головним комітетом з урахуванням наслідків обговорення і подання на повторне перше читання.

 

Таким чином пропозиція за наслідками розгляду Комітетом проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях) (реєстр. № 1768 від 15.01.2015р.) про прийняття його Верховною Радою у першому читанні за основу, з одночасним включенням до первинного тексту законопроекту нових редакцій окремих положень та нових пропозицій, є незаконною оскільки не передбачена Законом України «Про регламент Верховної Ради України».

 

         З огляду на вищенаведене вимагаю скасувати вищезазначене рішення Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики від 5 лютого 2015 року як таке, що ухвалене з порушенням вимог Закону України «Про регламент Верховної Ради України» та вжити заходів щодо приведення порядку розгляду Комітетом законопроектів та альтернативних до них законопроектів у відповідність з вимогами законодавства України.

 

 

 

Народний депутат України                                                 ПАВЛЕНКО Ю.О.

                                                                                                                            (посв. № 183)

Корисні посилання: