Анонси подій

Перейти до розділу
09 жовтня 15:00
9 жовтня 2019 року відбудеться чергове засідання Комітету з питань свободи слова докладніше
18 вересня 18:28
Комітет: належна реалізація професійних прав журналістів є головною запорукою забезпечення свободи слова в Україні докладніше
17 вересня 17:32
17 вересня 2019 року секретар Комітету Сергій Швець провів особистий прийом громадян посилання...
11 вересня 18:20
Комітет визначився щодо проведення в цьому році парламентських слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» докладніше
04 вересня 17:58
Відбулося перше засідання Комітету з питань свободи слова в новому форматі докладніше
25 липня 11:22
Звіт Комітету про виконану роботу у восьмому скликанні (2014-2019 роки) докладніше
10 липня 19:35
Дематюкація мови та напад на журналіста стали одними з основних тем останнього засідання Комітету у восьмому скликанні Парламенту докладніше
19 червня 16:56
Вважаючи пріоритетом системний підхід, Комітет не підтримує внесення фрагментарних змін до чинного інформаційного законодавства докладніше
06 червня 15:27
Аналіз практики застосування інформаційного законодавства вказує на необхідність удосконалення регулювання окремих процедур докладніше
15 травня 16:00
Комітет підтримав законодавчу ініціативу щодо вдосконалення процедури відбору кандидатур на посади членів Національного ради України з питань телебачення і радіомовлення докладніше
24 квітня 17:30
Комітет наголошує на необхідності доопрацювання законопроекту щодо проведення передвиборних теледебатів кандидатів у Президенти України з урахуванням низки моментів, покликаних забезпечити їх ефективність докладніше
11 квітня 12:39
Аналіз практики застосування інформаційного законодавства засвідчує потребу подальшого напрацювання змін, що відповідають принципам демократії та засадам державної політики у цій сфері докладніше
05 грудня 2018, 18:04

Звернення Комітету до міжнародних організацій щодо застосування так званих санкцій Російською Федерацією проти українського журналіста Віталія Портникова

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики звертає увагу Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Європейського Союзу, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, організацій «Amnesty International», «Репортери без кордонів», «Міжнародна підтримка медіа» (IMS), «Freedom House», Комітету захисту журналістів (CPJ), інших міжнародних організацій на Постанову так званого Уряду Російської Федерації № 1300 від 1 листопада 2018 року. Комітет висловлює глибоку стурбованість тим фактом, що український журналіст Віталій Портников був включений до списку осіб, проти яких були запроваджені так звані санкції.

Єдиною причиною таких політичних переслідувань є журналістська позиція Віталія Портникова. Ось чому це спроба обмежити свободу слова, а також складова гібридної інформаційної війни Російської Федерації.

Вищезгадані дії Російської Федерації можна розглядати, зокрема, як порушення свободи слова та вираження поглядів. Відповідно до Загальної декларації прав людини (стаття 19) “кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів”. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 10) передбачає: “Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів”. Згідно з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (стаття 19) “кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір”.

Так звані санкції, запроваджені Російською Федерацією, є безпідставними і не мають нічого спільного з міжнародним правом. Наявність журналістів у «санкційному списку» демонструє, що ці дії Російської Федерації спрямовані не лише проти України, але й проти демократії та свободи слова.

Такі дії Російської Федерації можуть і повинні змусити світову спільноту запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації. Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики закликає міжнародне співтовариство застосувати нові санкції до держави, яка продовжує збройну агресію проти України.


Appeal of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Freedom of Speech and Information Policy to the international organizations on the imposition of the so-called sanctions by the Russian Federation against Ukrainian journalist Vitaly Portnikov


The Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Freedom of Speech and Information Policy wishes to draw the attention of the United Nations, Council of Europe, European Union, Organization for Security and Co-operation in Europe, Amnesty International, Reporters Without Borders, International Media Support, Freedom House, Committee to Protect Journalists, other international organizations to the Decision of the so-called Government of the Russian Federation № 1300 dated 1 November 2018. The Committee expresses serious concern over the fact that Ukrainian journalist Vitaly Portnikov was included to the list of people upon whom the so-called sanctions were imposed.

The only reason for such political persecutions is journalistic position of Vitaly Portnikov. That is why it’s an attempt to restrict freedom of speech and a part of the hybrid information war of the Russian Federation.

The above-mentioned actions of the Russian Federation can be considered, inter alia, as a violation of freedom of speech and expression. According to the Universal Declaration of Human Rights (Article 19) “everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”. The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Article 10) stipulates: “Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers”. In accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 19) “everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice”.

The so-called sanctions imposed by the Russian Federation are groundless and have nothing in common with international law. The presence of journalists in the “sanctions list” demonstrates that these actions of the Russian Federation are directed not only against Ukraine, but also against democracy and freedom of speech.

Such actions of the Russian Federation can and should push the world community towards imposing additional sanctions on the Russian Federation. The Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Freedom of Speech and Information Policy calls upon international community to impose new sactions on the state, which continues its armed aggression against Ukraine.