02 жовтня 11:57
Увага!!! Комітет розпочав роботу з питань підготовки до проведення парламентських слухань докладніше
30 червня 10:39
Звернення Комітету щодо присутності журналістів на масових заходах посилання...
19 червня 12:38
Засідання Комітету 17 червня 2020 року докладніше
09 червня 10:02
Звернення Комітету щодо побиття української журналістки "Голосу Америки" Христини Шевченко посилання...
03 червня 09:57
Комітет сформував позицію щодо запропонованої Програми діяльності Уряду докладніше
04 травня 12:27
Комітет відреагував на порушення професійної журналістської діяльності 29 квітня 2020 року поруч з будівлею Уряду України докладніше
18 лютого 17:09
17 лютого 2020 року у приймальні Верховної Ради України провела особистий прийом громадян голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Тетяна Циба посилання...
28 січня 09:54
14 січня 2020 року Парламент прийняв Постанову про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення" докладніше
01 листопада 16:02
Комітет затвердив порядок проведення парламентських слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення» докладніше
31 жовтня 13:12
Підготовка до парламентських слухань наближається до фінішної прямої докладніше
18 жовтня 10:22
Захист прав журналістів став основною темою засідання Комітету 16 жовтня 2019 року докладніше
18 травня 2016, 15:06

Заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради МОСІНУ О. В.

Заступникові міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

МОСІНУ О. В.

вул. Велика Перспективна, 41,

м. Кіровоград, 25022

 

 

 

Шановний Олександре Володимировичу!

Ваше звернення (вих. № 2017/11-0513 від 06.04.2016 р.), з яким Ви зверталися до Голови Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, розглянуто у профільному Комітеті. Ви просите надати роз’яснення щодо застосування положень пункту 2 частини першої та частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема – щодо того, чи повинні оприлюднюватися не пізніш як за 20 днів до дати розгляду з метою прийняття проекти рішень міської ради, що не підлягають обговоренню, та щодо порядку застосування зазначених положень у випадку, якщо спеціальними законами передбачені інші строки.

У зв’язку з цим, з урахуванням предмета відання (п. 22 Додатку до Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 р. № 22-VIII), відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» повідомляємо наступне.

I. Щодо змісту положень пункту 2 частини першої та частини другої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Пунктом 2 частини першої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядників інформації (в тому числі органи місцевого самоврядування) зобов’язано оприлюднювати прийняті ними нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності, іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

Водночас частина третя статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» поглинає за змістом пункт 2 частини першої цієї статті щодо «проектів рішень». Тобто, за 20 днів оприлюдненню підлягають всі проекти нормативно-правових актів, а також всі проекти інших рішень органу місцевого самоврядування (зокрема індивідуально-правові акти), незалежно від того, чи підлягають вони обговоренню, – якщо інше не передбачено законом.

Слід мати на увазі, що в частині третій статті 15 «Про доступ до публічної інформації» не передбачено винятків щодо вимоги оприлюднення проектів актів за 20 робочих днів. Водночас, відхилення від 20-денного строку можливе, але виключно у випадках, коли інші закони встановлюють інші терміни або сформульовані таким чином, що їх неможливо виконати з дотриманням цього правила.

Наприклад, представники органів влади мають керуватися спеціальним законодавством під час надзвичайних ситуацій. Чинна редакція частини одинадцятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (набрала чинності з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 1170-VII від 27 березня 2014 року) містить наступну норму:

«Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки».

Зазначена стаття 59 не визначає вичерпного переліку «невідкладних випадків», у яких дозволяється оприлюднювати проекти актів місцевого самоврядування негайно, без дотримання 20-денного строку, однак чітко вказує: це є можливим у випадку, коли інший (менший) строк передбачений законом. При цьому під «законом» слід розуміти сукупність усіх законодавчих актів, якими регулюються відносини в даній сфері.

Так, відповідно до Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» органи місцевого самоврядування забезпечують організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення (стаття 32 зазначеного Закону). З цією метою повинні прийматися термінові рішення для виконання відповідних обов’язків органом місцевого самоврядування. Інших подібних випадків стосуються частина четверта статті 8 («Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації») і стаття 10 («Заходи, що можуть здійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації») Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», а також стаття 14 Закону «Про правовий режим надзвичайного стану», яка, зокрема, стосується діяльності органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану.

Отже, проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються фактів, які загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, а також заходів, які застосовуються у зв’язку з цим, підлягають невідкладному оприлюдненню після їх підготовки та можуть бути прийняті без додержання 20-денного терміну.

Незастосування норми про 20-денний строк допускається також, якщо спеціальний закон чітко обмежує строк прийняття певного рішення. Наприклад, Бюджетний кодекс (стаття 77) встановлює вимоги до кінцевих термінів ухвалення відповідних місцевих бюджетів (два тижні після оприлюднення Державного бюджету). У цьому випадку слід керуватися нормою спеціального закону – Бюджетного кодексу. А норму частини третьої статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації» можна при цьому виконати, оприлюднивши заздалегідь попередній проект відповідного бюджету.

Випадки, у яких допускається скорочення строку оприлюднення проектів, виявляються в процесі правозастосовної діяльності.

Обов’язок організації підготовки сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд, забезпечення оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» покладено на секретаря ради (пункт 4 частини третьої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

II. Дещо про засади вирішення колізій законодавства

Поряд із зазначеним вище звертаємо Вашу увагу також на те, що у випадках колізії (тобто, відносин між нормативними приписами чи актами, які мають форму розбіжностей чи суперечливих тлумачень, що виникають в процесі регулювання однотипних фактичних відносин) співвідносних нормативних приписів законів України, які суперечать один одному, слід керуватися роз'ясненнями Конституційного Суду України, викладеними в пункті 3 мотивувальної частини його Рішення від 3 жовтня 1997 р. N 4-зп про набуття чинності Конституції України.

У цьому Рішенні КСУ роз’яснено: «Конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше».

Роз’яснення КСУ застосовується до приписів усіх законів України, які містять розбіжності щодо регулювання однотипних фактичних відносин.

Водночас, враховуючи зміст Вашого звернення, звертаємо Вашу увагу на те, що колізії між законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про доступ до публічної інформації» в частині строків оприлюднення проектів актів органу місцевого самоврядування не існує. Адже відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» представницький орган місцевого самоврядування «розглядає та приймає на пленарних засіданнях рішення щодо видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмови у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання відповідної заяви». У межах зазначеного строку є достатньо часу для оприлюднення проекту відповідного рішення за двадцять днів до дати розгляду з метою прийняття

ІІІ. Про законодавчу ініціативу щодо зменшення встановлено законом строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування

Принагідно звертаємо Вашу увагу на те, що нині у Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроект щодо перегляду передбаченого частиною третьою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування. Мова – про проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування (реєстр. № 2003а від 3 червня 2015 року), поданий народними депутатами України О. Жолобецьким, С. Рибалкою, С. Хланем та іншими.

Документ розроблено з метою удосконалення положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо встановлення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування. З цією метою пропонується внести зміни до частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», якими передбачити, що проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 календарних днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики розглянув зазначений законопроект 15 липня 2015 року і рекомендував Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за основу.

Разом з тим народні депутати України-члени Комітету, погоджуючись із критичними зауваженнями Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, висловили пропозицію щодо необхідності подальшого додаткового обґрунтування запропонованої авторами проекту №2003а законодавчої новели. Така позиція зумовлена тим, що вимога частини третьої статті 15 Закону покликана насамперед сприяти забезпеченню максимальної відкритості й прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та належного контролю з боку громадськості.

Докладна інформація про стан розгляду проекту № 2003а розміщена на Офіційному Веб-порталі Верховної Ради України, а також на веб-сторінці Комітету (http://komsvobslova.rada.gov.ua/komsvobslova/control/uk/index).

 

 

 

З повагою

 

Голова Комітету                                                    Вікторія СЮМАР

 

 

 

 

Вик. Селецький П.І.,

т. 255-95-35