06 червня 2019, 15:27 ( Комітет )

Аналіз практики застосування інформаційного законодавства вказує на необхідність удосконалення регулювання окремих процедур

 


5 червня 2019 року відбулося чергове планове засідання Комітету, на якому парламентарії обговорили низку невідкладних питань своєї діяльності.

Зокрема, відбувся попередній розгляд внесеного народним депутатом України Вікторією Сюмар проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення» щодо діяльності органів управління НСТУ, реєстраційний № 10298 від 16 травня 2019 року. Законопроект спрямований на ефективну імплементацію реформи суспільного мовлення України через збільшення спроможності його наглядового органу.

З цією метою пропонується внести низку змін до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». Обґрунтовуючи необхідність цього, Вікторія Сюмар особливо наголосила на необхідності надання Наглядовій раді НСТУ права залучати кошти з позабюджетних джерел для забезпечення діяльності наглядового органу. Проект також містить новели щодо розширення  повноважень Наглядової ради НСТУ в частині затвердження та контролю виконання стратегії розвитку НСТУ. Автор пропонує внести зміни щодо однієї з підстав припинення повноважень членів Наглядової ради та зміни, які приводять у відповідність з нормами законодавства терміни подачі Уряду щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність НСТУ.

Народні депутати України підтримали запропоновані законопроектом зміни та ухвалили рішення Комітету рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому читанні зазначений законопроект прийняти за основу.

Комітет розглянув також звернення першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк з проханням надати роз’яснення норм чинного законодавства України у зв’язку зі звільненням голови Національної ради Юрія Артеменка і призначенням членом Національної ради Володимира Горковенка. Присутні на засіданні парламентарії підтримали завчасно підготовлений проект такого роз’яснення, взявши його за основу; після внесення правок, озвучених окремими народними депутатами України, остаточний текст роз’яснення буде винесений для затвердження на наступне засідання Комітету.

На засіданні йшлося також про звернення Прес-служби Апарату Верховної Ради України щодо позбавлення акредитації при Верховній Раді України журналістів низки газет, які не надали відомостей для підтвердження наявності публікацій про діяльність Верховної Ради України.

Акредитація представників ЗМІ при Верховній Раді України проводиться відповідно вимог Закону України «Про інформацію» та Положення про таку акредитацію, метою якої є надання можливостей для всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення журналістами, технічними працівниками засобів масової інформації діяльності парламенту. Прес-служба Апарату Верховної Ради України надіслала листи до редакцій видань із проханням надати матеріали щодо висвітлення діяльності Парламенту за 2018 рік акредитованими журналістами цих видань. У зверненні до Комітету наведено перелік редакцій, які протягом терміну, визначеного законодавством, не надали жодних матеріалів. Власний моніторинг Прес-служби також не підтвердив наявність на шпальтах зазначених видань публікацій щодо діяльності парламенту.

За результатами розгляду звернення Прес-служби, беручи до уваги наведені факти та обставини справи, діючи відповідно до норм профільного Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та затвердженого Постановою Верховної Ради України Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України, Комітет вирішив рекомендувати Прес-службі Апарату Верховної Ради України припинити акредитацію при Верховній Раді України зазначених у зверненні журналістів та анулювати відповідні акредитаційні картки.

Парламентарії підтримали також пропозицію звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням посприяти внесенню напрацьованих на даний час змін до законодавства про акредитацію, зокрема – своєчасному прийняттю нової редакції Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України, яка наразі перебуває на розгляді керівництва парламенту.

 

Корисні посилання: