Надрукувати Зменшити зону перегляду

Громадська рада: протоколи засідань 2018 рік

06 квітня 2018, 10:26

Громадська рада Протокол № 20 від 19.03.2018

                                                                                                                                                                                                                                          

Громадська рада при Комітеті з питань свободи слова та інформації

 

 ПРОТОКОЛ № 20

19/03/18

м. Київ, вул. М.Грушевського, 5

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.       Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики на 2018 рік.

2.       Щодо Проекту Закону №6681 Проект Закону про внесення змін до статті 18 Закону України "Про Суспільне телебачення та радіомовлення України" (щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в засобах масової інформації України).

3.       Щодо Проекту Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій права працівника на приватність та таємницю кореспонденції).

 

1.       Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики на 2018 рік.

 

Вирішили: Затвердити План роботи Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики на 2018 рік (додається).

 

       

ПІБ

Присутній на засіданні

Прийняв участь у голосуванні за допомогою електронної пошти

Не голосував

1.          

БОЛЬШАКОВА Ольга Юріївна

за

 

 

2.          

ГОЛОВЕНКО Роман Богданович

За

 

 

3.          

ГРІЦАК Костянтин Іванович

За

 

 

4.          

ГУРІНЕНКО Віталій Миколайович

За

 

 

5.          

ІВАНОВ Валерій Феліксович

 

 

Не голосував

6.          

КЛІТНА Наталія Іванівна

За

 

 

7.          

КОВАЛЬ Ігор Валентинович

 

 

Не голосував

8.          

КОТЮЖИНСЬКА Тетяна Григорівна

за

 

 

9.          

ЛАЗЕБНИК Максим Романович

 

 

Не голосував

10.        

М’ЯСНИКОВА Катерина Андріївна

 

 

Не голосував

11.        

МОІСЕЄВ Павло Анатолійович

за

 

 

12.        

ОЛЬШАНСЬКИЙ Олександр Якович

 

 

Не голосував

13.        

ОСТАПА Світлана Віталіївна

за

 

 

14.        

ПОГОРЕЛОВ Олексій Валерійович

за

 

 

15.        

ПОЛІЩУК Оксана Миколаївна

за

 

 

16.        

РОМАТ Євген Вікторович

 

 

Не голосував

17.        

ТАРАСОВ Олександр Вікторович

 

 

Не голосував

18.        

ХОМЕНОК Олег Степанович

 

 

Не голосував

19.        

ШЕВЧЕНКО Тарас Сергійович

 

 

Не голосував

20.        

ШНУРКО-ТАБАКОВА                            Елліна Володимирівна

за

 

 

 

Підсумки голосування: «За» 11 - Рішення прийнято

 

 

 

 

2. Щодо Проекту Закону №6681 Проект Закону про внесення змін до статті 18 Закону України "Про Суспільне телебачення та радіомовлення України" (щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в засобах масової інформації України).

 

Вирішили: Квоти на виступи політиків суперечать принципу незалежності суспільних медіа, а також, НСТУ має керуватися принципом плюралізму і висвітлювати різні думки, політики всіх політсил мать мають брати участь в передачах Суспільного мовлення задля забезпечення прав виборців на інформацію, пропонуємо Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики відхилити цей законопроект.

 

       

ПІБ

Присутній на засіданні

Прийняв участь у голосуванні за допомогою електронної пошти

Не голосував

1.          

БОЛЬШАКОВА Ольга Юріївна

за

 

 

2.          

ГОЛОВЕНКО Роман Богданович

За

 

 

3.          

ГРІЦАК Костянтин Іванович

За

 

 

4.          

ГУРІНЕНКО Віталій Миколайович

За

 

 

5.          

ІВАНОВ Валерій Феліксович

 

 

Не голосував

6.          

КЛІТНА Наталія Іванівна

За

 

 

7.          

КОВАЛЬ Ігор Валентинович

 

 

Не голосував

8.          

КОТЮЖИНСЬКА Тетяна Григорівна

за

 

 

9.          

ЛАЗЕБНИК Максим Романович

 

 

Не голосував

10.        

М’ЯСНИКОВА Катерина Андріївна

 

 

Не голосував

11.        

МОІСЕЄВ Павло Анатолійович

за

 

 

12.        

ОЛЬШАНСЬКИЙ Олександр Якович

 

 

Не голосував

13.        

ОСТАПА Світлана Віталіївна

за

 

 

14.        

ПОГОРЕЛОВ Олексій Валерійович

за

 

 

15.        

ПОЛІЩУК Оксана Миколаївна

за

 

 

16.        

РОМАТ Євген Вікторович

 

 

Не голосував

17.        

ТАРАСОВ Олександр Вікторович

 

 

Не голосував

18.        

ХОМЕНОК Олег Степанович

 

 

Не голосував

19.        

ШЕВЧЕНКО Тарас Сергійович

 

 

Не голосував

20.        

ШНУРКО-ТАБАКОВА                            Елліна Володимирівна

за

 

 

 

Підсумки голосування: «За» 11 - Рішення прийнято

 

 

 

 

3. Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій права працівника на приватність та таємницю кореспонденції), (реєстр. № 8037 від 14.02.2018р., внесений народним депутатом України В.Мисиком).

 

Вирішили: За пропозицією доповідача Романа Головенко, законопроект доволі збалансований, можна пропонувати Комітетові підтримати за основну. Але в ньому варто уточнити як співвідносяться між собою ч.ч. 6 і 7 ст. 2-2. Можливо, їх варто поміняти між собою місцями, якщо доступ до даних роботодавець отримує після рішення суду.

 

       

ПІБ

Присутній на засіданні

Прийняв участь у голосуванні за допомогою електронної пошти

Не голосував

1.          

БОЛЬШАКОВА Ольга Юріївна

проти

 

 

2.          

ГОЛОВЕНКО Роман Богданович

за

 

 

3.          

ГРІЦАК Костянтин Іванович

проти

 

 

4.          

ГУРІНЕНКО Віталій Миколайович

проти

 

 

5.          

ІВАНОВ Валерій Феліксович

 

проти

 

6.          

КЛІТНА Наталія Іванівна

за

 

 

7.          

КОВАЛЬ Ігор Валентинович

 

проти

 

8.          

КОТЮЖИНСЬКА Тетяна Григорівна

проти

 

 

9.          

ЛАЗЕБНИК Максим Романович

 

проти

 

10.        

М’ЯСНИКОВА Катерина Андріївна

 

 

Не голосував

11.        

МОІСЕЄВ Павло Анатолійович

за

 

 

12.        

ОЛЬШАНСЬКИЙ Олександр Якович

 

 

Не голосував

13.        

ОСТАПА Світлана Віталіївна

проти

 

 

14.        

ПОГОРЕЛОВ Олексій Валерійович

проти

 

 

15.        

ПОЛІЩУК Оксана Миколаївна

проти

 

 

16.        

РОМАТ Євген Вікторович

 

 

Не голосував

17.        

ТАРАСОВ Олександр Вікторович

 

 

Не голосував

18.        

ХОМЕНОК Олег Степанович

 

проти

 

19.        

ШЕВЧЕНКО Тарас Сергійович

 

 

Не голосував

20.        

ШНУРКО-ТАБАКОВА                            Елліна Володимирівна

проти

 

 

 

Підсумки голосування: «За» 3 Пропозицію  не пітримано

 

 

 

 

 

Секретар Громадської ради

Костянтин Гріцак

 

Додаток до Протоколу від 19/03/2018 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради

при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова

та інформаційної політики

 

ПЛАН РОБОТИ

Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова

та інформаційної політики на 2018 рік

 

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.      Організаційні заходи

1.1. 

Чергові засідання громадської ради

травень, липень, вересень, листопад

секретар громадської ради

      1.2.

Позачергові засідання громадської ради

 

за потреби

секретар громадської ради

1.3. 

Участь у заходах Комітету (засідання, слухання, круглі столи тощо)

згідно графіку роботи Комітету

зацікавлені члени громадської ради

1.4.

Висвітлення діяльності Громадської ради на офіційному сайті Комітету та на сторінці в соціальній мережі Facebook

регулярно

секретар громадської ради

 

1.5.

Зустрічі з народними депутатами – членами Комітету

квітень та грудень

секретар громадської ради

2. Попередній розгляд, громадська експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів

2.1.

Прийняття рішень щодо законопроектів, які розглядаються Комітетом

за потреби

зацікавлені члени громадської ради

2.2.

Обговорення та пропозиції до Проекту Закону України «Про телебачення та радіомовлення» (нова редакція), №7397

червень

О. Большакова

Н. Клітна

2.3.

Проект Закону про внесення змін до статті 18 Закону України "Про Суспільне телебачення та радіомовлення України" (щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в засобах масової інформації України), №6681

березень

С. Остапа

2.4.

Обговорення та пропозиції до Проекту Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», №7466

березень

І. Коваль

3.Подання на розгляд Комітету пропозицій щодо основних засад національної інформаційної політики, розвитку інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки України

3.1.

Про засади діяльності мовлення територіальних громад в Україні 

листопад

О. Большакова

С. Остапа

3.2.

Щодо інформаційної безпеки та протидії держави-агресора 

липень

Е. Шнурко-Табакова

3.3.

Щодо напрямків розвитку законодавства про рекламу (на телебаченні, у друкованих ЗМІ та зовнішня реклама)

листопад

М. Лазебник

О. Полищук

Е. Ромат

І. Коваль

3.4.

Щодо обсягів національного аудіовізуального продукту в загальному обсязі мовлення телерадіоорганізацій 

листопад

И. Коваль

О. Большакова

3.5.

Щодо безпеки журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи вирішення

травень

Р. Головенко

3.6.

Щодо реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації: стан дотримання законодавства та перспективи

травень

О. Погорелов

3.7.

Щодо впровадження ефірного наземного цифрового мовлення в Україні: виклики і проблеми інформаційної безпеки

липень

І. Коваль

В. Гуріненко

Н. Клітна

3.8.

Щодо виконання Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»

вересень

С. Остапа

3.9

Щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення

вересень

К. Грицак

3.10.

Щодо забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Верховної Ради України: інформування про реформи

липень

С. Остапа

3.11.

Діяльність ЗМІ у виборчий період. Політична реклама.

листопад

О. Большакова

І. Коваль

3.12.

Щодо напрямків розвитку законодавства про друковані ЗМІ

вересень

Т. Катюжинська 

Корисні посилання: