Надрукувати Зменшити зону перегляду

Відповіді, роз'яснення

14 березня 2016, 15:05 ( Комітет )

Голові районної ради Звєрєву Г. Р.

Голові районної ради

Звєрєву Г. Р.

вул. Пролетарська, 2, м. Новоайдар

Луганська обл., 93500

 

 

 

Шановний Германе Рідовичу!

Ваше звернення (вих. № 168 від 25.02.2016 р.) щодо змісту частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто. Ви пропонуєте переглянути передбачений зазначеною нормою Закону термін оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, скоротивши його до 10 днів.

У зв’язку з цим, з урахуванням предмета відання Комітету (п. 22 Додатку до Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 р. № 22-VIII), відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» повідомляємо наступне.

І. Про стан розгляду законопроекту про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (реєстр. № 2003а від 03.06.2015 р.)

Відповідно до чинного законодавства Комітет будує свою роботу на певних принципах, серед яких – вільне обговорення і вирішення питань, плановість, колегіальність, наукова обґрунтованість. Зазначене сповна стосується й питань подальшого внесення змін до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (зокрема в частині, якої стосується Ваше звернення). Акумульовані упродовж тривалого часу пропозиції щодо удосконалення Закону постійно вивчаються та узагальнюються на рівні наукових експертів. Це відбувається з урахуванням міжнародних стандартів доступу до інформації, що містяться, зокрема, в міжнародних документах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також у національних законах, які вважаються прогресивними (наприклад – закони Болгарії, Естонії, Індії, Словенії, Хорватії). Важливим аспектом у процесі вдосконалення Закону є, з одного боку, необхідність збереження існуючого рівня захисту права на доступ до інформації, а з іншого – врахування стану суспільства та процесів, що протікають у ньому.

Серед законопроектів щодо подальшого системного удосконалення законодавства про доступ до публічної інформації, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України, поставлених у Вашому зверненні питань безпосередньо стосується внесений народними депутатами України О.Жолобецьким, С. Рибалкою, С. Хланем, Б. Розенблатом та іншими проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування (реєстраційний № 2003а від 3 червня 2015 року). Його автори пропонують скоротити строк оприлюднення зазначених проектів, розроблених відповідними розпорядниками, до 10 днів.

Проект розглядався на засіданні 15 липня 2015 року (протокол № 25). Беручи до уваги висловлені в ході обговорення пропозиції, а також думку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного її пленарних засідань та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. На жаль, подальший розгляд проекту затримується з об’єктивних, незалежних від Комітету причин. Остаточне вирішення цього питання залежить від позиції усіх народних депутатів України та потребує часу.

ІІ. Про передбачені чинним законодавством випадки незастосування норми щодо 20-денного строку оприлюднення проектів до дати їх розгляду з метою прийняття

Принагідно надаємо Вам роз’яснення щодо можливостей вирішення поставлених Вами питань у порядку правозастосування, без внесення змін до чинних законодавчих актів.

Насамперед звертаємо Вашу увагу на те, що чинним законодавством вже передбачене незастосування норми щодо 20-денного строку, зокрема – стосовно заходів для врятування населення, інших невідкладних випадків. Це знайшло своє відображення у змінах, внесених до законодавства України про місцеве самоврядування. Так, у квітні 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 1170-VII від 27 березня 2014 року, яким внесено зміни до чотирьох кодексів та 52 законів України. Серед іншого, змінено й редакцію частини одинадцятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що нині містить наступну норму:

«Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки».

У деяких із вказаних випадків представники органів влади мають керуватися насамперед спеціальним законодавством під час надзвичайних ситуацій. Так, відповідно до Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» органи місцевого самоврядування забезпечують організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення (стаття 32 зазначеного Закону). З цією метою повинні прийматися термінові рішення для виконання відповідних обов’язків органом місцевого самоврядування. Інших подібних випадків стосуються частина четверта статті 8 («Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації») і стаття 10 («Заходи, що можуть здійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації») Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», а також стаття 14 Закону «Про правовий режим надзвичайного стану», яка, зокрема, стосується діяльності органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану.

Отже, проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються фактів, які загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, а також заходів, які застосовуються у зв’язку з цим, підлягають невідкладному оприлюдненню після їх підготовки та можуть бути прийняті без додержання 20-денного терміну.

Серед іншого, прикладом незастосування норми про 20-денний строк є, зокрема, розгляд проекту місцевого бюджету в строки, передбачені Бюджетним кодексом (це один із тих «інших невідкладних випадків», про які йдеться в новій редакції статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Наприклад, Бюджетний кодекс (стаття 77) встановлює вимоги до кінцевих термінів ухвалення відповідних місцевих бюджетів (два тижні після оприлюднення Державного бюджету). У цьому випадку слід керуватися нормою спеціального закону – Бюджетного кодексу. А норму частини третьої статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації» можна при цьому виконати, оприлюднивши заздалегідь попередній проект відповідного бюджету.

 

 

 

З повагою

 

Голова Комітету                                                    Вікторія СЮМАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. Селецький П.І.,

т. 255-95-35.

Корисні посилання: